X-015 Onbekende schaatsenmaker + Beeldmerk

Categorie Schaatsenmaker
Naam X-015 Onbekende schaatsenmaker + Beeldmerk

Beschrijving

Krulschaatsen gemaakt door onbekende schaatsenmaker.

Produktie

Type schaats Krulschaats

Merktekens

X-015 Onbekende schaatsmaker + Beeldmerk
(beeldmerk voor op de krul)

Fotogalerij

Merkteken schaatsen onbekende schaatsenmaker
Merkteken schaatsen onbekende schaatsenmaker

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina