X-021 Onbekende schaatsenmaker + Beeldmerk

Categorie Schaatsenmaker
Naam X-021 Onbekende schaatsenmaker + Beeldmerk

Merktekens

X-021 Onbekende schaatsmaker + Beeldmerk
(voor op krulschaats I in ovaal met ballen erboven)

Fotogalerij

Krulschaats onbekende schaatsenmaker met merkteken I in ovaal met ballen erboven
Krulschaats onbekende schaatsenmaker met merkteken I in ovaal met ballen erboven Mogelijk smid van de familie Schakel
Merkteken krulschaats onbekende schaatsenmaker met merkteken I in ovaal met ballen erboven
Merkteken krulschaats onbekende schaatsenmaker met merkteken I in ovaal met ballen erboven Mogelijk smid van de familie Schakel

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina