X-025 Onbekende schaatsenmaker + Beeldmerk

Categorie Schaatsenmaker
Naam X-025 Onbekende schaatsenmaker + Beeldmerk

Beschrijving

Schaatsen gemaakt door onbekende maker, mogelijk Zuid-Holland of in Duitsland.

Merktekens

X-025 Onbekende schaatsmaker + Beeldmerk
(mogelijk van een Duitse maker)

Fotogalerij

Schaatsen merkteken onbekende schaatsenmaker
Schaatsen merkteken onbekende schaatsenmaker

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina