X-037 Onbekende schaatsenmaker

Categorie Schaatsenmaker
Naam X-037 Onbekende schaatsenmaker

Beschrijving

Onbekende schaatsenmaker of -verkoper. Het beeldmerk lijkt een beetje op die van de firma Lebrecht Töllner uit Cronenberg (bij Remscheid, Duitsland).

Bron

Jos Pronk en Wolfgang Jordan, 2022

Produktie

Type schaats Groninger schaats
Periode circa 1900 - 1930

Merktekens

X-037 Onbekende schaatsenmaker

Fotogalerij

Groninger schaats onbekende schaatsenmaker
Groninger schaats onbekende schaatsenmaker
Merkteken Groninger schaats onbekende schaatsenmaker
Merkteken Groninger schaats onbekende schaatsenmaker
Beeldmerk (1905) firma Lebrecht Töllner, Cronenberg (Duitsland)
Beeldmerk (1905) firma Lebrecht Töllner, Cronenberg (Duitsland)

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina