Ybele Oebeles Hovinga

Categorie Schaatsenmaker
Naam Hovinga, Ybele Oebeles
Geboren Marsum / 26-9-1874
Overleden Leeuwarden / 31-1-1952

Beschrijving

In 1898 verblijft Hovinga als timmerknecht in Wergea. Waarschijnlijk heeft hij hier het maken van schaatshouten geleerd. Daarna werkt hij bij G.S.Ruiter in Akkrum. Als in 1901 Ruiter zijn bedrijf verplaatst naar Bolsward, gaat Hovinga mee. In juni 1903 vestigt hij zich als timmerman in Leeuwarden. In de jaren dertig begint hij opnieuw met het maken van schaatsen. In 1932 woont hij in de De la Reystraat, terwijl de werkplaats in de Wolvesteeg is. In het Leeuwarder Nieuwsblad van 17 januari 1933 adverteert hij met schaatsen en maakt hij er melding van dat hij werkzaam is geweest bij Ruiter in Akkrum. Het is goed mogelijk dat de ijzers voor zijn schaatsen afkomstig zijn van een van de Wergeaster schaatssmeden.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Friese doorloper
Vestigingsplaats Wolvesteeg
Leeuwarden
Periode 1920 - 1935
Reclame Advertentie Leeuwarder Nieuwsb, Etiketten

Merktekens

Merkteken schaatsmaker Hovinga Leeuwarden

Fotogalerij

Doorloper schaatsenmaker Hovinga Leeuwarden
Doorloper schaatsenmaker Hovinga Leeuwarden
Merkteken schaatsenmaker Hovinga Leeuwarden
Merkteken schaatsenmaker Hovinga Leeuwarden op doorloper

Reclames

etiket voor schaatsen Hovinga Leeuwarden
etiket voor schaatsen Hovinga Leeuwarden
etiket voor schaatsen Hovinga Leeuwarden
etiket voor schaatsen Hovinga Leeuwarden
advertentie Hovinga Leeuwarder nieuwsblad 17 januari 1933
advertentie Hovinga Leeuwarder courant 17 januari 1933

Leeuwarden

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina