Yde Sijtzes Hamstra

Categorie Schaatsenmaker
Naam Hamstra, Yde Sijtzes
Geboren Aldtsjerk / 8-1-1780
Overleden Aldtsjerk / 26-3-1857

Beschrijving

Yde Hamstra is een zoon van de smid en schaatsenmaker Sytse Harmens Hamstra in Aldtsjerk. Hij maakt, getuige bovengenoemde advertentie uit 1905, ook schaatsen.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Aldtsjerk
Periode 1805 - 1850

Merktekens

Aldtsjerk

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina