Ype Dorhout

Categorie Schaatsenmaker
Naam Dorhout, Ype
Geboren Wergea / 28-9-1863
Overleden Driebergen-Rijsenburg / 13-10-1939

Beschrijving

Zoon van de boer Jacob Dorhout uit Wergea. Ype Dorhout verliest op jonge leeftijd zijn ouders en wordt timmerman van beroep. Hij is een grote zware man. Hij maakt in Wergea houten voor onder andere de firma A.K. Hoekstra.

In juli 1895 gaat hij naar Zwolle. In het Adressenboek van 1896 staat hij onder schaatsenmakers vermeld. Het is goed denkbaar dat schaatsenfabrikant H.J. Gorter Dorhout naar Zwolle heeft gehaald om de houten te maken. Twee jaar later, in 1898, wordt hij timmermansknecht genoemd en in 1901 verhuist hij weer naar Friesland, naar Akkrum, waar hij vermoedelijk ook voor Ruiter heeft gehout. Daarna heeft hij nog in Arum gezeten. Uiteindelijk vestigt hij zich in Leeuwarden als timmerman/meubelmaker. Hij is zeer vakkundig en levert ook esthetisch fraai werk af. Binnen de familie Dorhout komt een aantal verdienstelijke tekenaars/schilders voor, o.a. zijn zoon Jacob. Ook in Leeuwarden maakt Ype Dorhout houten voor schaatsen. Hij werkt ook een tijd voor de gemeente Leeuwarden. In maart 1933 vestigt hij zich in Driebergen.

Een kleinzoon, ook een Ype en een zoon van Jacob, komt later regelmatig in de publiciteit als schaatsenrijder. Op 27 januari 1941 wordt hij onder andere in het Nieuwsblad van Friesland genoemd als 11-jarige uit Amsterdam die de 16-dorpentocht vanuit Heerenveen naar Eernewoude en terug volbrengt. In 1947 rijdt deze Ype Dorhout op 17-jarige leeftijd de Elfstedentocht. Op een gegeven moment ontvangt hij als waardering (en reclamestunt) een paar schaatsen van de Batavus-fabriek uit Heerenveen.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Vestigingsplaats Zwolle
Periode 1896

Merktekens

Reclames

Advertentie 1895 schaatsenmaker Y. Dorhout, Zwolle
Advertentie schaatsenmaker Y. Dorhout, Zwolle Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant d.d. 30 december 1895

Zwolle

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina