C.M. de With

 

Cornelis Martinus de With (geboren: Bergum, 27-10-1858; overleden: Leeuwarden, 16-10-1888)

Telg uit een welgestelde adellijke familie. In sommigen bronnen heet hij Cornelis Martinus van Haersma de With, maar vader Jan Minnema de With en moeder Antje Hoitinga Mulier gebruikten deze tussennaam niet. In familieadvertenties werd deze tussennaam ook niet gebruikt. Zijn opa  gebruikte wel de achternaam “van Haersma-de Wit”. Cornelis overleed onverwacht op 29 jarige leeftijd. Vader Jan organiseerde al in 1861 hardrijderijen en was (vermoedelijk als begeleiding) in 1886 met o.a. Benedictus Kingma mee naar Hamburg voor de internationale wedstrijd op de baan van Altona.

Cornelis was deelnemer aan het eerste (afstands)kampioenschap van Nederland, dat in 1887 werd gereden op de uiterwaarden van de Lek, bij Slikkerveer. Daar foutief “de Wit” geschreven.

Beroep: geen

Woonplaats: Dieren

Bovenkant van de pagina