G. Veenstra

 

G. Veenstra

Student te Amsterdam (1887)

Ingeschreven als deelnemer aan het eerste (afstands)kampioenschap van Nederland, dat in 1887 werd gereden op de uiterwaarden van de Lek, bij Slikkerveer, maar startte niet.

Woonplaats: Amsterdam

Mogelijk: Gerrit Veenstra (geboren: Steenwijk, 8-8-1866; overleden: Haarlem, 21-1-1913). Arts

In juli 1881 geslaagd voor het toelatingsexamen voor de tweede klas van het gymnasium te Kampen, waarvoor hij in juli 1885 slaagt. In juli 1887 slaagt hij voor het candidaat-examen medicijnen aan de universiteit van Amsterdam. In jan-1893 heeft G Veenstra uit Steenwijk met goed gevolg in Amsterdam het doctoraal examen in de geneeskunde gedaan.

In dec 1890 reed G Veenstra uit Wirdum in een hardrijderij in Oudkerk. In 1897 reed hij in een hardrijderij in Leeuwarden als partner van M Kingma uit Grouw.

In december 1890 reed G Veenstra uit Tietjerk in een hardrijderij op het Berlikumer Wijd.

In januari 1891 reed G Veenstra uit Grouw in een hardrijderij in Franeker.

Bovenkant van de pagina