J. van Buttingha Wichers

J. van Buttingha Wichers

Mr Johan van Buttingha Wichers (geboren: Leiden, 3-3-1858; overleden: Leiden 6-2-1891)

Johan groeit op in een juristenfamilie en het was daarom te verwachten dat hij rechten zou gaan studeren. In 1885 rondde hij zijn studie af. Hij is een fervent schaatser, hardrijden, maar vooral schoonrijden en al tijdens zijn studententijd wordt hij bestuurslid van de Leidse studenten Ijsclub en organiseert hij wedstrijden. In 1882 werd hij secretaris van de zojuist opgerichte Nederlandsche Schaatsenrijders Bond. Samen met medebestuurslid Baron De Salis ontwikkeld hij een nieuw type hardrijschaats, model Wichers-de Salis. Op dit type schaats werd de eerste Elfstedentocht gewonnen. Door al zijn schaatsactiviteiten komt het er niet van om als jurist aan de slag te gaan. Hij overleed op 32 jarige leeftijd.

Ingeschreven als deelnemer aan het eerste (afstands)kampioenschap van Nederland, dat in 1887 werd gereden op de uiterwaarden van de Lek, bij Slikkerveer, maar startte niet.

Hij was auteur van “Schaatsenrijden”, dat in 1888 verscheen, een boek dat gedurende vele jaren gold als HET standaardwerk over schaatsen.

Bovenkant van de pagina