J. T. Banning

 

Jan Titus Banning (geboren: Edam,  19-10-1874,  overleden 12-11-1919)

Zoon van molenaar en graanhandelaar Arnoldus Banning, die in 1870 de Korenmolen “De Vervanger” had gekocht. Jan was een oudere broer van Eeko Arnold Banning, die ook hardrijder was. Jan werd als één van de eerste schaatsers in 1898 al naar Davos uitgezonden om daar te trainen. In 1898 nam hij deel aan het WK allround in Davos.

De broers Johan, Jan en Eko hadden het bedrijf van hun vader voortgezet, tot dat in 1911 het faillissement werd uitgesproken. Daarnaast zette hij zich vele jaren in voor de sport in Edam. Na een kort en hevig ziekbed overleed hij op 45 jarige leeftijd in 1919 in een Amsterdams ziekenhuis.

Bovenkant van de pagina