P.H. Damsté

 

Dr Pieter Helbert Damsté ( geboren: Wilsum,10-8-1860; overleden:Utrecht, 5-4-1943)

Zoon van een uit Duitsland geëmigreerde predikant. Het gezin verhuisde in 1873 naar De Waal (Texel), daarna kort naar Huisduinen en in 1876 naar Leiden, waar vader met vervroegd emeritaat ging, om gezondheidsredenen.  Pieter studeerde klassieke talen aan de Universiteit van Leiden. Hij was daarna leraar en werd in 1902 benoemd tot hoogleraar Latijn in Utrecht. Hij was bekend als dichter van Latijnse gedichten.

Ook zijn broer Rudolf Barthold (1869) schaatste en vinden we terug in de wedstrijduitslag van het WK in 1893.

Pieter was deelnemer aan het eerste (afstands)kampioenschap van Nederland, dat in 1887 werd gereden op de uiterwaarden van de Lek, bij Slikkerveer.

Als roeier verkreeg hij echter meer bekendheid. In die discipline veroverde hij tientallen internationale prijzen. Hij werd benoemd tot erelid (1884) en erepraeses (1899) van de Leidse Studenten roeivereniging Njord.

Woonplaats: Leiden

Bovenkant van de pagina