W. Kootstra

 

W. Kootstra

Hoogstwaarschijnlijk betreft dit Willem Kootstra, geboren te Wierum, Westdongeradeel op 8-5-1880. Deelnemer aan het eerste NK, dat op 8 januari 1901 in Leeuwarden werd gehouden. Woonde in Leeuwarden volgens de in de Leeuwarder Courant opgenomen deelnemerslijst. In 1897 doet hij mee aan een nationale proefwedstrijd voor 15-16 jarigen in Leeuwarden.

Woonplaats: Leeuwarden

Bovenkant van de pagina