Rugschaats

Periode 1800 - 1900
Plaats productie Friesland
Regio’s / plaatsen Provincie Friesland
Land Nederland

Oorsprong

De rugschaats is een verbijzondering van de Friese schaats, die uitsluitend tot doel heeft om er mee hard te rijden.

Omschrijving

De rugschaats kenmerkt zich door een smal glij-ijzer van circa 1,5 mm. Het ijzer wordt naar boven in het hout breder (3 mm), waardoor de schenkel vaster in het hout zit en er meer kracht op kan worden uitgeoefend.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Schaatsenmakers van dit model

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina