Oene Harmens Wagenaar

Categorie Schaatsenmaker
Naam Wagenaar, Oene Harmens
Geboren Heerenveen / 22-11-1868
Overleden Heerenveen / 15-8-1936

Beschrijving

Oene Wagenaar is een zoon van de smid en schaatsenmaker Harmen Martinus Wagenaar. In januari 1893 neemt hij de smederij van zijn vader over. Op 11 januari 1893 adverteert hij al in het Nieuwsblad van Friesland: ‘Opruiming van beste Friesche Schaatsen ƒ 1,50 tot ƒ 2,00 per paar. Heerenveen, O. Wagenaar Hz.’ In dezelfde maand adverteert hij ook als ‘Fabriek van Brandkasten’. Op 12 januari 1895 adverteert hij in het Nieuwsblad van Friesland met ‘Beste Friesche Schaatsen ƒ 2,50, Friesche doorlopers ƒ 3,50 en schaatsen met rugijzers ƒ 4,50 per paar’. Een soortgelijke advertentie staat in het Nieuwsblad van Friesland van 16 december 1899. De prijzen zijn dan respectievelijk ƒ 2,75, ƒ 3,75 en ƒ 4,75. Later wordt hij ook winkelier en rijwielhandelaar.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Friese doorloper, Friese schaats, Rugschaats
Vestigingsplaats Achter de Kerk
Heerenveen
Periode 1893 - 1900

Merktekens

Merkteken Friese schaats schaatsenmaker O.H. Wagenaar, Heerenveen

Fotogalerij

Friese schaats schaatsenmaker O.H. Wagenaar, Heerenveen
Friese schaats schaatsenmaker O.H. Wagenaar, Heerenveen
Merkteken Friese schaats schaatsenmaker O.H. Wagenaar, Heerenveen
Merkteken Friese schaats schaatsenmaker O.H. Wagenaar, Heerenveen

Heerenveen

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina