West-Friese schaats

Periode 1800 - 1880
Plaats productie West-Friese schaatsen zijn vrijwel nooit van merktekens voorzien. Dat maakt het moeilijk de productieplaatsen te lokaliseren. Op grond van de vindplaatsen kan worden bepaald dat West-Friese schaatsen vooral voorkomen in Noord-Holland, rondom en ten noorden van de lijn Alkmaar – Enkhuizen.
Regio’s / plaatsen Provincie Noord-Holland
Land Nederland

Oorsprong

Een van de vele varianten op de Friese schaats uit de 19de eeuw. De benaming West-Friese schaats wordt noch in beschrijvingen noch in advertenties aangetroffen. De schaats is geïdentificeerd aan de hand van de vele vondsten in West-Friesland. Wel staat de schaats afgebeeld in een Duitse verkoopcatalogus van 1877.

Omschrijving

Het gaat om een robuuste schaats, waarvan de hals met hout bekleed is. De schenkel is kort en vaak van ijzeren riemgaten voorzien. De kromming van de schenkel aan de voorzijde is minder dan 90 graden. De schenkel loopt uit in een gesmede punt. De hakschroef is meestal een kramschoef, minder vaak een vierpuntsschroef. Het meest opvallende van de West-Friese schaats is dat het houtje bij de toon terugloopt naar achteren. De toon zelf is niet versierd of uitgesmeed. De meeste West-Friese schaatsen zijn voorzien van een ijzeren toonriemgat. Soms treft men West-Friese schaatsen aan met een koperen knop. Die zijn zeer waarschijnlijk afkomstig uit Duitsland. Op de houten halzen van mooi uitgevoerde West-Friese schaatsen komen relatief veel initialen voor van de eigenaren van die schaatsen. Het is mogelijk dat de West-Friese schaats duur was in aanschaf, in elk geval duurder dan uit Friesland of Duitsland geïmporteerde schaatsen. Met de eigen initialen op de schaats verhoogde men zijn status.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Fotogalerij

West-Friese schaats
West-Friese schaats (foto en collectie Frits Locher 2016)
West-Friese schaats
detail West-Friese schaats (foto en collectie Frits Locher 2016)

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina