Gerrit Schous

Categorie Schaatsenverkoper met eigen merk
Naam Schous, Gerrit
Geboren Haarlem / 15-7-1862
Overleden Haarlem / 26-11-1929

Beschrijving

Gerrit Schous is zoon van Petrus Stephanus Schous (Haarlem, 1821 – Haarlem, 1891). Deze Petrus (Piet) was smid en is de oprichter van Schous ijzerwarenhandel van 1854. De firma bestaat nog steeds en wordt nu (2018) geleid door de 5e en 6e generatie Schous-ijzerwaren.

Gerrit Schous is smid en winkelier aan de Gedempte Oude Gracht 30.

Het merkteken G.SCHOUS komt voor op onder andere krulschaatsen en West-Friese schaatsen uit de 19e eeuw. De firma heeft altijd schaatsen verkocht. Vermoedelijk zijn ze er niet gemaakt. De zaak is gevestigd aan de Gedempte Oude Gracht in Haarlem. In de 20e eeuw zijn door de firma Schous vooral schaatsen van Nooitgedagt uit IJlst verkocht. Later worden de schaatsen betrokken van Zandstra uit Sneek, die ze zonder merkteken aanleverde, waarna de naam Schous werd aangebracht. Daarnaast had Schous de vertegenwoordiging van Alfred Johnson, die stalen schoenschaatsen leverde, voornamelijk voor ijshockey. Die werden vervolgens doorverkocht aan de Bijenkorf, Carl Denig en andere sportzaken. Dat gebeurde onder de naam Koelman en Co. Koelman was de vroegere boekhouder van Schous en de naam werd gebruikt als dekmantel, want de grotere zaken wilden geen klant zijn van een ijzerhandel. Stalen hockeyschaatsen, incl. schoen kostten ƒ 26,50.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001
Aangepast door Wiebe Blauw, 2018

Produktie

Type schaats Krulschaats, West-Friese schaats
Vestigingsplaats Gedempte Oude Gracht 30
Haarlem
Periode na 1880

Merktekens

Merkteken schaatsenverkoper G.Schous, Haarlem

Fotogalerij

Friese doorloper schaatsenverkoper G.Schous, Haarlem
Friese doorloper schaatsenverkoper G.Schous, Haarlem Lengte: 37,5 cm
Merkteken schaatsenverkoper G.Schous, Haarlem
Merkteken schaatsenverkoper G.Schous, Haarlem

Reclames

Advertentie 1936 firma  Schous, Haarlem
Advertentie firma Schous, Haarlem Haarlem's Dagblad 10 februari 1936

Haarlem

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina