IJsclub Eendracht Reduzum

Plaats Reduzum
Oprichtingsdatum 1857

Hoogtepunten en geschiedenis

'Aangifte Woensdag 6 januarij , tot 's avonds 6 uur, daarna Loting ten huize van J.J. Sipsma te Roordahuizum.'

Zo werd door het bestuur van de ijsclub De Eendragt uit het dorp de eerste officiële handeling voor het volksfeest op de ijsbaan, dat donderdag 7 januari 1864 gehouden zou worden, aangekondigd. Er stond 100 gulden op het spel voor de winnaar en een premie van 30 gulden voor de nummer twee. Daarmee kon Roordahuizum - tegenwoordig bekend als Reduzum -  concurreren met stadsrijderijen in Sneek, Franeker en Harlingen. De ijsclub was al in 1857 opgericht, maar de aankondiging van de hardrijderij in 1864 was het eerste teken van leven dat in de Leeuwarder Courant werd aangetroffen.

Er waren 44 deelnemers. Zie bijgevoegde afbeelding met hun namen.

Georganiseerde tochten en wedstrijden

De ijsclub Reduzum organiseerde in de negentiende eeuw een groot aantal hardrijderijen op de kortebaan. De eerste vermelding van een rijder uit Roordahuuizum dateert van 18 januari 1842 toen de broers E.H. en W. van Boorsma Waalkes in de stad Groningen de eindrit van een studentenrijderij bereikten. E.H. won een paar gouden kuitgespen. Zijn broer kreeg een paar zilveren gespen.

Op 18 januari 1842 werd in Reduzum voor het eerst een rijderij uitgeschreven, maar vermoedelijk verhinderde dooi het evenement. Op 19 februari 1855 werd de eerste uitslag in het dorp genoteerd. Sikke Kingma, de vader van de later beroemde broers Kingma uit Grouw, won met Albertje Hoekstra. Zij  woonden toen in Warga. Twee jaar later werd ijsclub Reduzum opgericht. Daarvoor zorgden kasteleins voor de organisatie.

In de winters van 1861 en 1862 werden door deze club de eerste hardrijderijen uitgeschreven, maar er zijn geen uitslagen bekend. Vanaf 1864 was het elke winter raak. De volgende 21 hardrijderijen werden gevonden:

7-1-1864 44 deelnemers (geen uitslag bekend, de deelnemerslijst bleef bewaard - zie afbeelding); 9-2-1865 Sikke van der Wal (Wirdum); 16-2-1870 Sybe Sijtsma (Rauwerd); 4-1-1871 Hette van der Meer (Goengaryp); 13-1-1876 Sieds Koopman (Irnsum); 22-1-1879 S. Swart (Roordahuizum); 4-2-1879 H. Kooistra (Warga); 15-1-1883 IJ. Tjisses (Oppenhuizen); 24-1-1885 J Postma (Roordahuizum); 11-2-1886 Jan Weersma (Sijbrandaburen); 9-1-1887 S. de Jong (Goenga); 2-2-1888 vrouwen Lutske Wester (Eernewoude); 9-12-1890 paren  IJde van der Veer (Grouw) - Grietje Veenstra (Wirdum); 29-12-1890 Sjoerd Dijkstra (Roordahuizum); 21-1-1891 vrouwen Ymkje Wagenaar (Heerenveen); 7-1-1893 Ale Schilstra (Akkrum); 9-1-1894 Peter de Vries (Aldeboarn); 4-2-1895 Benedictus Kingma (Grouw); 4-2-1895 vrouwen Aaltje de Boer; 16-2-1895 Sjoerd Schilstra (Grijspkerk); 14-1-1897 J. Veenstra (Rauwerd).

Bron

1. Oprichting van ijsclub Reduzum - Roordahuizum, De hardrijderij van 7 januari 1864; artikel Ron Couwenhoven

Fotogalerij

Deelnemers hardrijderij schaatsen op 7 januari 1864 in Reduzum
Deelnemers hardrijderij schaatsen op 7 januari 1864 in Reduzum
Vaandel ijsclub De Eendracht Reduzum 1857-1907
Vaandel ijsclub De Eendracht Reduzum 1857-1907

Locaties

  Adres Van Tot
1 Overijsselsestraatweg 5, 9008 TS Reduzum

Documenten

Oprichting van ijsclub Reduzum Oprichting van ijsclub Reduzum - Roordahuizum, De hardrijderij van 7 januari 1864; artikel Ron Couwenhoven Download

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina