Grenstochten

 1. Lauwerstocht
 2. Kuinre-Scheenetocht
 3. Samenvattend overzicht

 

Grenstochten zijn in het kader van dit boek tochten die weliswaar grotendeels over Fries grondgebied lopen, maar die door ijsclubs uit andere provincies worden georganiseerd:

 • de Lauwerstocht, die georganiseerd wordt door IJsclub ‘Visvliet-Pieterzijl’ in de provincie Groningen;
 • de Kuinre-Scheenetocht, die georganiseerd wordt door IJsclub ‘Kuinre’ in Overijssel.

Lauwerstocht

Organisatie: IJsclub ‘Visvliet-Pieterzijl’

De Lauwerstocht wordt verreden op het grensriviertje de Lauwers, dat voor het grootste deel op Fries grondgebied ligt en voor het waterbeheer onder Wetterskip Fryslân valt. De route van de Lauwerstocht – aanvankelijk maar 6 km – liep eerst van Visvliet naar Pieterzijl over het Zijldiep en dan een kilometer noordelijk terug over de Oude Lauwers weer naar Visvliet. Later is de route verlengd van Visvliet naar Stroobos en dan van Pieterzijl naar Zoutkamp (een totale afstand van 30 km).

Aan de Lauwerstocht was tot en met de editie 23 december 1981 een wedstrijd verbonden.

Datum Afstand Deelnemers
Januari/februari 1963 6  
Maandag 13 januari 1964 6  
Zaterdag 3 januari 1970 12, 30, 60  
Januari/februari 1976 6  
Dinsdag 21 februari  1978 30, 60  
Vrijdag 5 januari 1979 30, 60  
Zaterdag 19 januari 1980 30, 60 1.400, 61(w)
Woensdag 23 december 1981 30, 60 26(w)
Zaterdag 16 januari 1982 10, 20, 30, 60, 90 1.500
Zaterdag 19 januari 1985 10, 20, 30, 60, 90 2.500
Woensdag 12 februari 1986 10, 20, 30, 60, 90  
13 februari 1991 (13) 10, 20, 30, 60, 90 2.500
Zaterdag 6 januari 1996 10, 20, 30, 60, 90 650
Vrijdag 3 januari 1997 10, 20, 30, 60, 90 395
Totaal   8.945
Gemiddeld   1.491

In de aankondigingsadvertentie van de ijsclub voor de tocht op zaterdag 19 januari 1985 stond nog dat Visvliet ook per trein bereikbaar was. Omdat het stationsgebouw al in 1983 was  afgebroken, was het voor de schaatsers echter bepaald geen pretje om op een kaal station, midden in de weilanden,  uit te stappen om vervolgens anderhalve kilometer naar de startplaats te moeten lopen. Na afloop zou men dan onbeschut en in de kou op de trein moeten wachten. Waarschijnlijk is dat de reden waarom de IJsclub ‘Visvliet-Pieterzijl’ er in 1986 geen melding meer van maakte dat Visvliet ook per trein bereikbaar was...

Medaille 1964

Medaille 1978

Medaille 1979

 

 

 

Medaille 1980

Medaille 1982

Medaille 1991

 

 

 

medaille 1996

Uitslagen van de wedstrijden:

21-2-1978

 1. Sint Bekkema (Boornbergum)
 2. Lyckle Tadema (Joure)
 3. Elte Hofstra (Drachten)

19-1-1980:

 1. Lubbert van der Molen (Nuis)
 2. Lyckle Tadema (Joure)
 3. Jeen Wester (Earnewâld)

23-12-1981

 1. Jan Roelof Kruithof (Havelte)
 2. Tjeerd Uitterdijk (Koudum)
 3. Hylke Boerstra (Bremen)

Op donderdag 9 januari 1997 organiseerde het Lauwerscollege (Buitenpost) nog een Lauwerstocht  voor zijn leerlingen.

 

Kuinre-Scheenetocht

Op de medaille van alle tochten staat het wapen van de vroegere gemeente Kuinre, geflankeerd door twee schaatsers.

Organisatie: IJsclub ‘Kuinre’

De Kuinre-Scheenetocht vanuit het Overijsselse Kuinre gaat grotendeels over Friese ijswegen en wordt daarom  in dit overzicht meegenomen als ware het een Friese tocht. Historisch gezien is dit ook niet zo vreemd, want Kuinre heeft altijd een hang naar Friesland gehad. Toen Kuinre in 1939 na de inpoldering van de Noordoostpolder droog zou komen te liggen, omdat er niet in een randmeer was voorzien, spraken 348 van de 372 stemgerechtigde ‘Kuundersen’ zich uit voor aansluiting bij Friesland. Kuinre bleef echter bij Overijssel, waar het nu deel uitmaakt van de gemeente Steenwijkerland.

Bij deze toertocht kan worden gestart in Slijkenburg, Schoterzijl, Langelille en Zevenbuurt. De Kuinre-Scheenetocht gaat vanuit Kuinre over de Tjonger naar Slijkenburg, Schoterzijl en Langelille. Voorbij De Driesprong wordt de weg vervolgd via de Helomavaart naar de Scheene. Na een klein stukje op dat riviertje rijdt men verder over de Helomavaart naar Driewegsluis. Vandaar gaat het over de Linde naar Ossenzijl, Slijkenburg en terug naar Kuinre. De route is grotendeel gelijk aan de  Grote Veenpoldertocht.

Datum Afstand Deelnemers
Maandag 19 januari 1987 35 350
Donderdag 7 februari 1991 35 500
Dinsdag 22 februari 1994 35 273
Dinsdag 2 januari 1996 35 439
Dinsdag 6 februari 1996 35 950
Maandag 30 december 1996 35 618
Maandag 8 januari 1996 35 631
Totaal   3.761
Gemiddeld   537

Op de medaille van alle tochten staat het wapen van de vroegere gemeente Kuinre, geflankeerd door twee schaatsers.

Samenvattend overzicht

Naam tocht Aantal

Gemiddeld

aantal deelnemers

Totaal

aantal deelnemers
Lauwerstocht 14 1.491 20.874
Kuinre-Scheenetocht 7 537 3.761
2 Tochten 21 1.173 24.635
Bovenkant van de pagina