Schaatstoertochten Friesland

 

In Friesland zijn in het verleden ontzettend veel schaatstoertochten over verschillende afstanden georganiseerd. Degenen die deze zochten uitreden kregen een prachtige medaille.
Het gewest Friesland van de KNSB heeft 22 IJswegencentrales die elk diverse schaatstoertochten georganiseerd hebben. Per IJswegencentrale staan de georganiseerde schaatstoertochten in het betreffende gebied.

Daarnaast zijn er nog de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden die elfstedentochten heeft georganiseerd. Ook zijn er nog zogenaamde Grenstochten. Dat zijn tochten die weliswaar over Fries grondgebied lopen, maar die door andere clubs uit andere provincies worden georganiseerd. Verder zijn er nog tochten over het IJsselmeer die vanuit Friesland over het IJsselmeer naar Urk en Noord-Holland zijn georganiseerd.

Klik op één van de onderstaande namen om nadere informatie over de tochten te zien.

 

IJswegencentrale Baarderadeel

IJswegencentrale Het Bildt

IJswegencentrale Skarsterlân

IJswegencentrale Gaasterland e.o.

IJswegencentrale Franekeradeel

IJswegencentrale Achtkarspelen

IJswegencentrale Hennaarderadeel

IJswegencentrale Idaarderadeel

IJswegencentrale Heerenveen e.o.

IJswegencentrale Leeuwarden e.o.

IJswegencentrale Menameradiel

IJswegencentrale Oostergoo

IJswegencentrale Rauwerderhem

IJswegencentrale Sloten

IJswegencentrale Smallingerland

IJswegencentrale Sneek-Wymbritseradeel-IJlst

IJswegencentrale Tietjerksteradeel

IJswegencentrale Utingeradeel

IJswegencentrale Weststellingwerf

IJswegencentrale Bolsward / Wonseradeel

IJswegencentrale Nijefurd

IJswegencentrale Opsterland (+ gemeente Oostellingwerf)

Elfstedentocht

Grenstochten

IJsselmeertochten

Totaaloverzicht tochten en deelnemers per ijswegencentrale

Bronvermelding

Het boek 'Het schaatsrijdersland bij uitnemendheid', 125 jaar Friesche IJsbond van Hedman Bijlsma en Wiebe Blauw,
bladzijden 137 t/m 293
Uitgever Boekenmaker.nl, Zaandam, 2011

 

 

 

Bovenkant van de pagina