IJswegencentrale het Bildt

 

Het Bildt is het gebied dat  tussen 1300 en 1500 ontstaan is als dichtgeslibde en bedijkte polder van de voormalige Middelzee. De ijswegen bestaan uit gegraven kanalen en poldervaarten. IJWC het Bildt kent slechts één toertocht, namelijk - hoe kan het ook anders -  Toertocht door het Bildt. Daarnaast onderhoudt de ijswegencentrale het deel van de Elfstedenroute dat door de gemeente het Bildt loopt, waaronder de beruchte Blikvaaart en de Zuidhoekstervaart; bij de Elfstedenrijders beter bekend als de Hel van het Noorden Hier moeten de rijders na zo’n 130 km in een verlaten landschap tegen de oostenwind op tornen om Bartlehiem te bereiken.

Toertocht door het Bildt (FR02)

Organisatie: IJWC het Bildt

Op 12 januari 1942 presenteerde een aantal heren, voornamelijk medewerkers van de gemeente het Bildt, onder voorzitterschap van burgemeester Kuperus voorstellen voor een toertocht op de schaats met de naam Dorpentocht het Bildt. De IJWC het Bildt zou de tocht moeten organiseren. Dat gebeurde al drie dagen na de oprichtingsvergadering op 17 januari. De Dorpentocht het Bildt was ongeveer 60 km lang. De tocht is in de loop der jaren onder verschillende namen verreden: Dorpentocht het Bildt, Toertocht De Bildtdorpen, Toeristentocht door de Bildtdorpen en Toertocht door het Bildt.

Datum Afstand Deelnemers
Dinsdag 20 januari 1942 55 1.780
Donderdag 4 februari 1954 55 1.660
Zaterdag 11 februari 1956 35, 55 1.800
Dinsdag 21 januari 1964 35,55 1.392
Zaterdag 16 januari 1982 55 1.970
Zaterdag 16 januari 1985 10, 25, 60 1.850
Zaterdag 15 februari 1986 10, 25, 60 1.600
Donderdag 4 januari 1996 10, 25, 60 1.000
Woensdag 8 januari 1997 10, 25, 60 1.200
Totaal   14.252
Gemiddeld   1.584
Stempelkaart 1942 van Johan v.d. Geest (Sint Anaparochie). De route stond op de kaart vermeld.
 

De start is altijd in St. Annaparochie geweest, met uitzondering van 1964 toen in vier verschillende plaatsen kon worden gestart. In 1997 moesten de deelnemers aan de 25 km-tocht een omweg van 5 km maken omdat de Ouddijkstervaart vol kwelwater was gelopen. Jurjen van der Wal uit Vrouwbuurtstermolen is een van de weinigen die alle negen tochten heeft gereden.

Medaille 1942

Medaille 1954/1956/1964/1982

Medaille 1985

 

 

 

Medaille 1986/1996/1997

Op alle medailles is het wapen van het Bildt afgebeeld: drie liggende zeehorens waaruit twee korenaren komen. In 1997 ontvingen de rijders van de 60 km dezelfde medaille als die uit 1982.

 

Nieuwe tochten!

IJswegencentrale het Bildt heeft in de loop der jaren geprobeerd twee nieuwe tochten te introduceren om het aanbod in de regio te vergroten. Beide tochten moesten wegens dooi worden afgelast.

  • In 1991 de Bildtdijkentocht Nieuwe Bildtdijkster vaart en de Oude Bildtdijkstervaart.
  • De Twee Gemeententocht, die in 1996 in samenwerking met de IJWC Menaldumadeel zou worden verreden door de gemeenten het Bildt en Menameradiel.

Samenvattend overzicht het Bildt

Naam tocht Aantal

Gemiddeld

aantal deelnemers

Totaal

aantal deelnemers

Toertocht Het Bildt 9 1.584 14.242

 

Bovenkant van de pagina