IJswegencentrale Oostergoo

 1. Oostergotocht (Fr12a en Fr12b)
 2. Elfgemeententocht (Fr12c)
 3. Tweegemeententocht (Fr12e)
 4. Vijfgemeententocht (Fr12g)
 5. Dantumadeeltocht (Fr12f)
 6. Bartlehiemtocht (Fr12d)
 7. Ferwerderadeeltocht
 8. Alde Lunetocht
 9. Nieuwe Kanalentocht Westergeest
 10. Toertocht Dongeradeelen
 11. Buitenvelttocht
 12. Fakkeltocht Veenwoude
 13. Samenvattend overzicht

 

Oostergoo is van oudsher een van de drie kwartieren van Friesland, naast Westergoo en Zevenwouden. De taak van IJWC Oostergo bestaat uit het sneeuwvrij maken en houden van ruim 100 km aan ijswegen binnen de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel, Dantumadiel en Kollumerland c.a. Dit betreft het noordoostelijk deel van de provincie Friesland, globaal boven de lijn Oude Leije - Leeuwarden - De Westereen - Kollum - Dokkumer Nieuwe Zijlen. Naast het typische open landschap van het akkerbouwgebied doorkruisen rijders op de ijswegen ook de Friese Wouden, zodat allerhande landschapskarakteristieken – van terpen tot boomwallen - aan het oog van de schaatsers voorbij trekken. Drie van de toertochten in dit gebied leiden langs een deel van de route van de Elfstedenroute met onder meer het bruggetje van Bartlehiem aan de Dokkumer Ee.

(Foto: Hedman Bijlsma)

 

De volgende tochten vonden tot nu toe plaats in het gebied van IJWC Oostergo:

 1. Oostergotocht, bestaande uit Oostergo-Oost (Fr12a) en Oostergo-West (Fr12b)
 2. Elfgemeententocht (Fr12c)
 3. Twee Gemeententocht (12e)
 4. Vijfgemeententocht (Fr12g)
 5. Dantumadeeltocht (Fr12f)
 6. Bartlehiemtocht (Fr12d)
 7. Ferwerderadeeltocht
 8. Alde Lunetocht
 9. Nieuwe Kanalentocht

Oostergotocht (Fr12a en Fr12b)

Organisatie: IJWC Oostergoo

De Oostergotochten met als startplaats Dokkum werden in 1940 ingeluid door een 'touristentocht' vanuit Kollum, georganiseerd door het ‘Algemeen Comité IJssport Kollum’. Omdat deze tocht goeddeels de route van de latere Oostergotochten volgde, rekenen we deze Kollumer variant ook tot deze categorie. In 1941 werd gestart in Dokkum en heette de tocht ‘Touristentocht per schaats door Noord-Oost Friesland’. Pas bij de derde editie in januari 1942 was sprake van de ‘Oostergo-Toeristentocht’. Aanvankelijk bedroeg de te rijden afstand zo'n 60 km, De route voerde in grote lijnen van Dokkum naar Bartlehiem; vandaar via Readtsjerk en Mûnein naar De Falom; vervolgens over de Zwemmer naar Dokkumer Nieuwe Zijlen en dan over het Dokkumer Grootdiep terug naar Dokkum.

Startplaats Datum Afstand Deelnemers
Kollum Zaterdag 27 januari 1940 60 170
Dokkum Donderdag 30 januari 1941 55 932
  Zaterdag 17 januari 1942 60 1.633
  Dinsdag 24 december 1946 55 1.4688
  Dinsdag 2 februari 1954 55 547
  Maandag 6 februari 1956 55 1.705
  Vrijdag 29 december 1961 55 782
  Zaterdag 29 december 1962 55 1.500
  Dinsdag 21 januari 1964 55 3.000
West Zaterdag 19 januari 1985 50 1.000
  Woensdag 21 januari 1987   776
Zuidwest Woensdag 13 februari 1991 50 900
Oost Zaterdag 19 januari 1985 30 1.100
  Dinsdag 19 februari 1985 30 1.152
  Zaterdag 1 maart 1986 30 1.200
  Woensdag 21 januari 1987 30 1.305
  Totaal   19.170
  Gemiddeld   1.198

Tussen 1964 en 1985 werd de tocht niet verreden. Volgens berichten in januari 1980 was even gespeeld met de gedachte aan een alternatieve Oostergotocht maar wegens onvoldoende ijs kwam het niet tot een daadwerkelijke uitschrijving. Dat gebeurde wel in december 1981, maar die tocht moest op de bewuste dag (24 december) wegens dooi worden afgelast. Pas in 1985 organiseerde de IJWC de tocht opnieuw, maar toen was de verkeerssituatie inmiddels zodanig gewijzigd dat het moeilijk was nog een gesloten Oostergotocht te maken. Men besloot toen een westelijke en een oostelijke route aan te houden. De laatst verreden Oostergotocht vond plaats in 1991.

Medaille 1940

Medaille 1941

Medaille 1942

 

Medaille 1946

Medaille 1954

Medaille 1956

Medaille 1961/1962

Medaille 1964

Medaille 1985

Medaille 1986/1987

Medaille 1991

 

Op de medaille van 1941 staat het wapen van Dokkum bestaande uit drie sterren met daarboven een omgekeerd liggende halve maan.

Deelname- en controlekaart van R. Westerterp uit Leeuwarden (tocht 1941)

 

Elfgemeententocht (Fr12c)

Organisatie: IJWC Oostergoo

Al in 1942 schreef de IJWC Oostergo de Elfgemeententocht uit. Qua naamgeving een slimme variant op de Elfstedentocht zal het bestuur van de ijswegencentrale gedacht hebben. De elf gemeenten die in het parkoers waren opgenomen waren: Dokkum, Ferwerderadiel, het Bildt, Leeuwarderadeel, Leeuwarden, Tytsjerksteradiel, Dantumadiel, Achtkarspelen, Kollumerland c.a., alsmede Oost- en Westdongeradeel. Er was sprake van vier startplaatsen. Helaas kon de op maandag 26 januari 1942 uitgeschreven editie geen doorgang vinden. Een sneeuwstorm die twee nachten aanhield, liet enorme sneeuwduinen op de banen achter. Pas vier jaar later (24 december 1946) werd deze tocht van 90 km voor het eerst verreden. Nadien is deze toertocht altijd in trek gebleven bij de liefhebbers van het langere werk.

Stempelkaart van Jacob Halma (Oude Bildtzijl) uit de jaren vijftig van de 20e eeuw
Datum Afstand Deelnemers
Dinsdag 24 december 1946    
Dinsdag 2 februari 1954 95 426
Maandag 6 februari 1956 95 1.000
Vrijdag 29 december 1961   681
Zaterdag 29 december 1962 95 2.050
Dinsdag 21 januari 1964 100 3.000
Zaterdag 19 januari 1985 90 1.350
Zaterdag 1 maart 1986 90 1.143
Woensdag 21 januari 1987 90 690
Vrijdag 10 januari 1997 105 847
Totaal   11.187
Gemiddeld   1.243

Het aantal startplaatsen varieerde van acht in 1946 naar dertien in 1961 en tien in 1997. De laatste tocht op zaterdag 10 januari 1997 werd bij mooi weer en uitstekend ijs verreden, zodat de organisatie veel complimenten in ontvangst kon nemen. Acht van de tien Elfgemeententochten werden op dezelfde dag gereden als de Oostergotocht. Hoewel de Elfgemeententocht aanzienlijk langer is dan de Oostergotocht reden op 29 december 1961 en op 19 januari 1985 meer mensen de bijna 100 km van de Elfgemeententocht dan de ruim 50 km lange Oostergotocht.

Medaille 1946

Medaille 1954

Medaille 1956

 

 

 

Medaille 1961/1962

Medaille 1964

Medaille 1985

 

 

 

Medaille 1987 / 1997

 

Tweegemeententocht (Fr12e)

Organisatie: IJWC Oostergoo

In de periode tussen 1964 en 1985 waren de winters over het algemeen te mild om een Oostergo- of Elfgemeententocht te kunnen rijden. Die situatie was voor de IJWC reden om uit te zien naar een alternatief. Dat werd de Tweegemeententocht, die gelet op het aantal gemeenten aanzienlijk minder ambitie uitstraalde dan de oude Elfgemeententocht. De route voerde van Dokkum via Metslawier naar Ezumazijl en weer terug en had een afstand van ruim 20 km. De naamgeving van de tocht had betrekking op de voormalige gemeenten Dokkum en Oostdongeradeel. In 1986 werd zelfs een Driegemeententocht (Dokkum, Oostdongeradeel en Westdongeradeel) georganiseerd over een afstand van 65 km. Bij deze variant reden de deelnemers in Ezumazijl door naar Paesens en Ternaard. Daarmee was het de enige tocht die tot de noordelijke kust van de provincie rijkte.

Datum Afstand Deelnemers
Zaterdag 19 januari 1980 25 2.200
Zaterdag 16 januari 1982   1.000
Woensdag 12 februari 1986 22, 65 3.530
Woensdag 6 februari 1991 22 500
Vrijdag 25 februari 1994   573
Vrijdag 5 januari 1996   355
Dinsdag 31 december 1996 22 286
Totaal   8.444
Gemiddeld   1.206

Medaille 1980

Medaille 1986

Medaille 1991 / 1996

 

 

 

Routekaart van Durks Wiersma (Kollum) in 1991

 

Vijfgemeententocht (Fr12g)

Organisatie: IJWC Oostergoo

Na het in het leven roepen van de Tweegemeententocht in 1980 kwam de ijswegencentrale in 1986 op de gedachte een grotere tocht te organiseren: de Vijfgemeententocht door Dongeradeel, Ferwerderadiel, het Bildt, Leeuwarderadeel en Leeuwarden over een afstand van 85 km.

Datum Afstand Deelnemers
19 februari 1986 75 665
Vrijdag 25 februari 1994 85 332
Vrijdag 5 januari 1996 85 464
Zaterdag 3 februari 1996 85 1.519
Woensdag 8 januari 1997 85 440
Totaal   3.420
Gemiddeld   684

De Vijfgemeententocht kende over het algemeen een geringer aantal deelnemers dan de Tweegemeententocht. Dat kwam wellicht door het grotere aantal te verrijden kilometers plus het feit dat er al een Elfgemeententocht bestond.

Medaille 1986

Medaille 1994 /1996 /1997

Medaille 5-1-1996

 

 

 

Routekaart Vijfgemeententocht

 

Dantumadeeltocht (Fr12f)

Organisatie: VVV Dantumadeel en IJWC Oostergoo

Ondanks het feit, dat de Oostergo- en de Elfgemeententocht van IJWC Oostergoo de gemeente Dantumadiel al aandeden, probeerde de VVV Dantumadeel al sinds de oprichting in 1966 uit promotionele overwegingen een eigen schaatstocht door Dantumadiel  te organiseren. Pas in 1982 kon deze wens gerealiseerd worden. De eerste edities werden door de VVV georganiseerd, de latere tochten onder auspiciën van IJWC Oostergoo. De tocht is 25 km lang en voert langs de dorpen De Westereen, De Falom, Feanwâldsterwâl en Mûnein. De laatste plaats ligt net in de gemeente Tytsjerksteradiel, maar de weg er naar toe leidt door een mooi polder-  en veengebied in Dantumadiel.

Datum Afstand Deelnemers
Zaterdag 16 januari 1982 25 1.500
Zaterdag 16 februari 1985 25  
Zaterdag 15 februari 1986 25, 50  
Zaterdag 9 februari 1991 25, 50  
Zaterdag 6 januari 1996 25 319
Zaterdag 3 februari 1996 25 965
Donderdag 2 januari 1997 25 1.370
Totaal   4.154
Gemiddeld   1.038

Medaille 1982

Medaille 1985

Medaille 1986

 

 

 

Medaille 1991

Medaille 1997

 

 

 

Bartlehiemtocht (Fr12d)

Wapen Bartlehiem

Organisatie: IJsclub ‘Ferwerd’ en IJWC Oostergoo

De Bartlehiemtocht - tot 1994 georganiseerd door IJsclub ’Ferwerd’ - kent afstanden van 25 en 55 km. De startplaatsen zijn Hallum voor de 25 km-tocht en Bartlehiem (55 km). De tocht gaat over de Dokkumer Ee tot Wyns en de Finkumervaart. Na 1994 valt de tocht onder de verantwoordelijkheid van IJWC Oostergoo.

Datum Afstand Deelnemers
Donderdag 14 februari 1991 25, 55 1.000
Woensdag 23 februari 1994   650
Donderdag 4 januari 1996 65 600
Vrijdag 3 januari 1997 10, 20, 65  
Totaal   2.250
Gemiddeld   750

Medaille 1991

Medaille 1994/1996/1997

 

 

Op de medailles van de Bartlehiemtocht staat het wereldberoemde bruggetje afgebeeld waar de Elfstedenrijders onder door komen als ze van Finkum komen op weg naar Dokkum. Op de medaille van 1991 staat de datum op de voorkant, bij de andere drie tochten op de achterkant.

Stempelkaart van Jarig Wesseling (Stiens) uit 1991

 

Lauwersmeertocht

De IJWC vatte kort na de afsluiting van de Lauwerszee in 1969 het plan op om op het nieuwe Lauwersmeer een schaatstocht te houden met Oostmahorn, Dokkumer Nieuwe Zijlen en het Groningse Zoutkamp als start- en stempelplaatsen en het nieuwe dorp Lauwersoog alleen als stempelplaats. De stempelkaarten werden al in 1972 gedrukt, maar tot nu toe is het nog niet mogelijk geweest op het Lauwersmeer een tocht uit te zetten.

Ferwerderadeeltocht

Organisatie: IJsclubs ‘Birdaard’ en ‘Ferwerd’

Net als de Dantumadeeltocht is de Ferwerderadeeltocht typisch een tocht die de ijswegen binnen een gemeente volgt, in dit geval Ferwerderadiel.

Datum Afstand Deelnemers
Vrijdag 15 januari 1982 20, 50, 100 1.200
Vrijdag 18 januari 1985 20, 50, 80 600
Donderdag 20 februari 1986 25, 50  
Woensdag 31 januari 1996 10, 20  
Totaal   1.800
Gemiddeld   900
Stempelkaart van Yde Jonker (Leeuwarden)

Bij de tweede editie reden twee schaatsers al zo’n tien meter na de start in Burdaard tegen de brug. Na behandeling door de EHBO en een arts waren ze genoodzaakt huiswaarts te keren. In 1991 had de organisatie pech met een kapotte sneeuwschuiver, zodat de rijders eerst door een laagje sneeuw moesten ploeteren. ’s Middags werd het ijs zwakker en moest een ‘klúnplak’ worden ingelast. Volgens de organisatie kwam deze plek diverse deelnemers zeer gelegen, want sommigen  zeiden: ‘Ha prachtich, efkes klune.’

Medaille 1985

Medaille 1996

 

 

Op de medaille van 1985 staat het wapen van Ferwerderadiel: zeven sterren van goud, paals-gewijze geplaatst.

Verliefd
Na de derde tocht op donderdag 20 februari 1986 verscheen in de Leeuwarder Courant een mini-advertentie met de tekst: ‘Schaatsen en je tegenkomen bij Hogebeintum, 20 februari. Zou je met mij verkering willen hebben? Vind je aardig, weet je nog wel. Waar kunnen we elkaar ontmoeten? Br. o. nr. 56.’

Elfmolentocht
In 1982 schreef de ijsclub ‘Birdaard’ een Elfmolentocht uit voor zaterdag 23 januari met afstanden van 20, 55 en 75 km. Naast de Elfsteden-, de Elfmeren- en de Elfdorpen- was de Elfmolentocht op zich qua naamgeving een mooie vondst. Helaas werkte het weer niet mee: de tocht moest worden afgelast wegens dooi. Ook daarna is deze nooit verreden.

Alde Lunetocht

Organisatie: IJsclub ‘Strijdlust’, Engwierum - Dokkumer Nieuwe Zijlen

De Alde Lunetocht maakte een rondje om het Engwierumer Eiland, dat omsloten wordt door het Dokkumer Grootdiep en het Oud Dokkumerdiep. Het rondje met een lengte van ongeveer 7 km kon meerdere keren worden gereden. Eertijds stroomde het  riviertje de Oude Lune door het gebied van het Engwierumer Eiland. De tocht werd eenmaal (in 1985) verreden.

Nieuwe Kanalentocht Westergeest

Organisatie: Stichting Algemene Belangen Westergeest

Datum Afstand Deelnemers
Zaterdag 10 februari 1996 25 500
Zaterdag 11 januari 1997 25  
Totaal   500
Gemiddeld   500

Toertocht Dongeradeelen

Organisatie: de middenstadsvereniging Ternaard

Op 6 februari 1954 werd een toertocht en een wedstrijd georganiseerd door de Dongeradeelen.
De bronzen medaille was voor schoolkinderen en de zilveren voor volwassenen.

Datum Afstand Deelnemers
Zaterdag 6 februari 1954, toertocht 30 en 46 (t), 55 (w) 284 (t)  46 (w)
Totaal   330
Gemiddeld   330

Medaille 1954 - 30 km brons

Medaille 1954 - 46 km zilver

 

Buitenvelttocht

Organisatie van de tocht: ?

 

Datum Afstand Deelnemers
? januari 1982 20  

 

Fakkeltocht Veenwoude

Organisatie van de tocht: ?

 

Datum Afstand Deelnemers
5 januari 1996 12  
3 januari 1997 12  

Medaille 1996

Medaille 1997

 

 

 

Samenvattend overzicht

Naam tocht Aantal

Gemiddeld

aantal deelnemers

Totaal

aantal deelnemers
Oostergotocht 16 1.198 19.170
Elfgemeententocht 10 1.243 12.430
Tweegemeententocht 7 1.206 8.444
Vijfgemeententocht 5 684 3.420
Dantumadeeltocht 6 1.038 6.828
Bartlehiemtocht 4 750 3.000
Ferwerderadeeltocht 4 900 3.600
Alde Lunetocht 1 500 500*
Nieuwe Kanalentocht 2 500 1.000
Toertocht Dongeradeelen 1    
Buitenvelttocht 1    
Fakkeltocht Veenwoude 2    
11 Tochten 56 1.153 63.402

* Schatting

Bovenkant van de pagina