Pagoglyphs (Marks on Ice)

Plaats Calgary (Alberta), Canada
Kunstenaar Brian Baxter
Datum onthulling 1987

Beschrijving

Beschrijving: Glas in lood ramen aan noordelijke en zuidelijke ingang, voorstellende krassen in het ijs. Er is gebruikt gemaakt van fabrieksglas en hand geblazen glas. De noordzijde heeft een vijfhoekig centraal deel, De zuidzijde heeft een ronder centraal deel.

Achtergrond informatie: Er is een brochure met informatie voor 'self guided art tour'

Geen informatie bekend over de naam Pagoglyphs. Het thema van de Pagoglyphs is "skate marks on ice"3

Locatie

In de noordelijke en zuidelijke entree van de Olympic Oval

Precieze locatie via Google maps: Schaatsbeelden in de openbare ruimte

Beelden bij de Calgary Olympic Oval:

  1. Brothers of the Wind
  2. Le Patineur de Vitesse '84
  3. Pagoglyphs
  4. Speed Skater

GPS: 51.07749, -114.13489

Fotogalerij

Pagoglyphs noord binnen - Calgary - Brian Baxter
© Foto: Vincent de Haan (03-03-2019)
Pagoglyphs zuid binnen - Calgary - Brian Baxter
© Foto: Vincent de Haan (03-03-2019)
Pagoglyphs zuid buiten - Calgary - Brian Baxter
© Foto: Vincent de Haan (03-03-2019)

Calgary (Alberta) (Canada)

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina