Schaatsenrijder

Plaats Haarlem, Nederland
Kunstenaar Piet Esser (1914-2004)
Datum onthulling 1968

Beschrijving

Beschrijving: Bronzen (hol gegoten) beeld van een schaatsenrijder. Opvallend is plaats van het bovenlichaam buiten het lichaamszwaartepunt en de afzet die ver naar achteren is.

Achtergrond informatie:

‘Bij de officiële opening van de Kennemer sporthal was er in de hal en de gangen van de nieuwe hal een tentoonstelling ingericht. Eén van de tentoongestelde werken was een afgietsel van het beeld ‘De Schaatsenrijder’ van Professor Piet Esser. Het beeld kreeg veel bewondering tijdens de expositie en naar aanleiding van deze ontvangst werd de gemeente verzocht het beeld aan te kopen om het te kunnen plaatsen bij de nieuwe sporthal, met ijsbaan. Omdat de gemeente Breda ook interesse had in het beeld besloot Haarlem direct over te gaan tot aankoop.’1

In 2017 is het beeld tijdelijk van plek geweest en grondig gerestaureerd2

Deze schaatsenrijder is meerdere keren door Esser uitgebeeld en staat op drie plekken in Nederland in de openbare ruimte. De schaatsenrijders verschillen onderling licht van elkaar.3

Kleine versies van het beeld bevinden zich in ieder geval in de collectie van het Museum Henriette Polak in Zutphen,4 het Centraal Museum in Utrecht en Museum Beelden aan Zee in Scheveningen.

Locatie

Aan de IJsbaanlaan, voor de ingang van de IJsbaan Haarlem (IJsbaanlaan 2) aan De Delft.

Precieze locatie via Google maps: Schaatsbeelden in de openbare ruimte

De schaatsenrijder is meerdere keren door Esser uitgebeeld,

Kleine versies van het beeld bevinden zich in ieder geval in de collecties van het Museum Henriette Polak in Zutphen, het Centraal Museum in Utrecht en Museum Beelden aan Zee in Scheveningen.

GPS: 52.39936, 4.62736

Fotogalerij

Schaatsenrijder - Haarlem - Esser
Foto: C. van Staaveren (15-12-2018)
Schaatsenrijder - Haarlem - Esser
Foto: C. van Staaveren (15-12-2018)
Schaatsenrijder - Haarlem - Esser
Foto: C. van Staaveren (15-12-2018)
Schaatsenrijder - Haarlem - Esser
Foto: C. van Staaveren (15-12-2018)
Schaatsenrijder - Haarlem - Esser
Standbeeld voor de IJsbaan Haarlem Foto: C. van Staaveren (15-12-2018)

Haarlem

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina