Sint Lidwina muurschildering

Plaats Wahlwiller (nu: Gulpen-Wittem), Nederland
Kunstenaar Aad de Haas (1920-1972)
Datum onthulling 2-1947

Beschrijving

Beschrijving: Terra kleurige schildering op geel/ gouden achtergrond. De handen en schaatsen zijn iets donkerder van kleur Lidwina staat met een hoedje met kralen in een lange jurk. zij draagt Friese doorlopers in haar rechterhand recht voor zich.1 Haar linkerhand lijkt iets te dragen en houdt haar hand ter hoogte van haar hart. De schildering vormt een geheel met het totale schilderwerk in de kerk (inclusief plafond) en de kruiswegstaties.  

Achtergrond informatie: 

De Rotterdamse Aad de Haas die deze schildering maakte, was in de tweede wereld oorlog vanwege 'kunstzinnig' verzet opgepakt. Als hij vrij wordt gelaten in maart 1944 duikt hij onder in in Zuid-Limburg om tewerkstelling te ontlopen.2

'In mei 1946 krijgt de Haas van pastoor Mullenders de opdracht de St.Cunibertuskerk te Wahlwiller te beschilderen. In februari 1947 voltooit hij deze opdracht met als resultaat een kerk met schilderingen en 16 kruiswegstaties die leiden tot felle discussies. De bisschoppelijke bouwcommissie komt kijken en aanvaardt de schilderingen op voorwaarde dat er nieuwe kruiswegstaties komen. Wanneer dit moet gebeuren is niet duidelijk en voorlopig kan de kruisweg blijven hangen.

Als in 1949 het boekje ‘In Jesus' Lijden‘ van pater Mathot verschijnt, voorzien van illustraties van de Haas, komt hier echter verandering in. Op grond van de linosneden van de Haas in dit boek beveelt de Congregatie van het Heilig Officie te Rome ‘ dat het boek onmiddellijk moet worden teruggenomen uit de handel en dat alle voorstellingen achterwege moeten blijven bij een eventuele volgende editie.

Bisschop Lemmens van Roermond ziet in deze officiële afkeuring door Rome van de Haas’ werk aanleiding de directe verwijdering van de kruisweg uit de kerk van Wahlwiller te eisen. Op goede vrijdag 1949 draagt de Haas eigenhandig de staties de kerk uit.'2

Een omvangrijke restauratie in de jaren 1979 en 1980 heeft de kerk en het schilderwerk van Aad de Haas van de ondergang behoed en is de verbannen kruisweg weer teruggekeerd in de devote ruimte waarvoor hij eertijds werd vervaardigd.'3

In 2015 heeft er een restauratie plaatsgevonden van de kruiswegstatie en de schilderingen.4 De kerk is provinciaal erfgoed.

Locatie

Oude Baan 21 in Wahlwiller. In de Sint Cunibertuskerk rechts van het eerste grote raam links gerekend vanaf de ingang.

Precieze locatie via Google maps: Schaatsbeelden in de openbare ruimte

Vindplaatsen beelden van  Liduina:

GPS: 50.81042, 5.93716

Fotogalerij

St. Lidwina muurschildering - Wahlwiller - Aad de Haas
Foto: C. van Staaveren (04-04-2022)
St. Lidwina muurschildering - Wahlwiller - Aad de Haas
Foto: C. van Staaveren (04-04-2022)
St. Lidwina muurschildering - Wahlwiller - Aad de Haas
Foto: C. van Staaveren (04-04-2022)
St. Lidwina muurschildering - Wahlwiller - Aad de Haas
Foto: C. van Staaveren (04-04-2022)
St. Cunibertuskerk - Wahlwiller
Foto: C. van Staaveren (04-04-2022)
Informatiebord - St. Cunibertuskerk - Wahlwiller
Foto: C. van Staaveren (04-04-2022)

Wahlwiller (nu: Gulpen-Wittem)

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina