Aart Jacobi

Categorie Schaatsenmaker
Naam Jacobi, Aart
Geboren Arkel / 14-9-1885
Overleden Gorinchem / 5-11-1946

Beschrijving

De Jacobi’s komen van oorsprong uit Italië. Via Duitsland zijn ze in Nederland terechtgekomen. Aart Jacobi’s vader Antoni Jacob (Arkel, 1845) begint in Arkel een smederij. Aart wordt na 1900 eigenaar van de smederij. Hij maakt eerst krulschaatsen, later Ameider klompen met koperen knop. De Jacobi-schaatsen zijn bekend in Arkel en omgeving.

In 1920 stopt Jacobi met de smederij en verkoopt de zaak aan Gaikhorst. Jacobi gaat werken bij de PTT. Het is mogelijk dat Gaikhorst nog schoonrijschaatsen heeft gemaakt.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Ameider klomp, Krulschaats
Vestigingsplaats Arkel
Periode 1900 - 1920

Merktekens

JACOBI
(?)

Arkel

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina