Aart Schakel

Categorie Schaatsenmaker
Naam Schakel, Aart
Geboren onbekend / 10-9-1891
Overleden Schoonhoven / 9-11-1975

Beschrijving

Aart Schakel is de jongste zoon van de in 1894 overleden smid en schaatsenmaker Cornelis Schakel uit Benschop. Vanaf 1915 betrekt hij de smederij van zijn vader en maakt er in klein aantal schaatsen met eigen merkteken. Aart Schakel zou door Herman de Man in zijn boek Het wassende water als karakter gebruikt zijn voor de hoofdfiguur Gieljan Beijen. In december 1919 verlaat Aart de smederij in Benschop en begint hij een garagebedrijf in Schoonhoven. De smederij in Polsbroekerdam wordt in 1930 overgenomen door Peek en in 1935 door Johan Wamelink uit Beesd.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Zuid-Hollands-Friese schaats
Vestigingsplaats Benschopper Wetering NZ
Benschop
Periode 1915 - 1930

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker A. Schakel, Benschop

Fotogalerij

Zuid-Hollands-Friese schaats schaatsenmaker A. Schakel, Benschop
Zuid-Hollands-Friese schaats schaatsenmaker A. Schakel, Benschop

Benschop

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina