Aart Schakel

Categorie Schaatsenmaker
Naam Schakel, Aart
Geboren Benschop / 10-9-1891
Overleden Schoonhoven / 9-11-1975

Beschrijving

Aart is een zoon van de schaatsenmaker Cornelis Schakel uit Benschop. Van 1909 tot 1912 verblijft hij in Polsbroek, waar hij mogelijk de smederij annex schaatsenmakerij van Piet Schakel voortzet, die naar Dordrecht is vertrokken. In oktober 1912 keert hij terug naar Benschop, waar hij als smid ook schaatsen maakt. In december 1919 vestigt Aart Schakel zich in Schoonhoven. Zijn eerste advertentie in de Schoonhovensche Courant is van 7 december 1925: ‘Ze zijn er weer, de vanouds beroemde Schakel’s Schaatsen. A. Schakel Schoonhoven.’

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Zuid-Hollands-Friese schaats
Vestigingsplaats Schoonhoven
Periode 1919 - 1930

Merktekens

Schoonhoven

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina