Abel Arkenbout

Categorie Schaatsenmaker
Naam Arkenbout, Abel
Geboren Zuidland / 7-2-1893
Overleden Rozenburg ZH / 2-10-1978

Beschrijving

Zoon van een vlasboer uit Zuidland, die zelf smid wordt. Hij treedt in 1908 als 15-jarige jongen in dienst bij zijn oom, smid Kans in Rozenburg. Deze smederij is in 1796 gesticht door Riede.

In 1900 neemt Kans de zaak over. Later wordt Arkenbout medefirmant en krijgt de zaak de firmanaam Kans en Arkenbout. Kans stopt er in 1937 mee, maar bepaalt min of meer op zijn sterfbed, dat de naam Kans en Arkenbout als firmanaam gehandhaafd blijft.

In de oorlogsjaren als er weinig orders meer bij het bedrijf worden geplaatst en er geen schaatsen meer te koop zijn, maakt het personeel stalen schoonrijschaatsen voor eigen gebruik en op bestelling van dorpsgenoten. Als staal wordt veerbladen van oude auto’s gebruikt. Soms worden aan de voorzijde kartels aangebracht voor de afzet. De schaatsen werden gemaakt door P. Arkenbout, de zoon van Abel Arkenbout, Nicolaas Ouwendijk, Bram van Santen en Leen Koorneef. Abel Arkenbout zelf maakte ze niet. Mensen die een paar schaatsen bestelden, moesten ’s ochtends eerst een paar stevige schoenen bij de werkplaats brengen. De schaats werd dan op de maat van de schoen gemaakt en vervolgens werd de schoen met boutjes aan de schaats vastgeschroefd. Een paar schaatsen van Kans en Arkenbout kosten ca ƒ 7,00. Het is door de oorlog niet mogelijk de schaatsen te verchromen, hetgeen noodzakelijk is voor het behoud van het staal. Daarom werden ze zo glad mogelijk geslepen. Er zijn in de oorlogsjaren ongeveer 30 paar gemaakt. Na de oorlog zijn er geen schaatsen meer gemaakt. Wel hebben sommige bezitters van Kans en Arkenbout-schaatsen hun schaatsen na de oorlog alsnog laten verchromen.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Metalen schoonrijschaats
Vestigingsplaats Rozenburg ZH
Periode 1939 - 1944

Merktekens

Rozenburg ZH

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina