Adrianus Akerboom

Categorie Schaatsenmaker
Naam Akerboom, Adrianus
Geboren Lisse / 6-2-1853
Overleden Nieuwveen / 6-6-1933

Beschrijving

Zoon van de scheepmaker Hendrik Akerboom (Rijnsaterwoude, 1815). Adrinaus Akerboom is smidsknecht in de Haarlemmermeer (1872) en in Nieuwkoop (1872-1875). In augustus 1875 gaat hij naar Alkemade. In februari 1879 vestigt hij zich vanuit Alkmaar als smid in Nieuwveen. Hij is van katholieke huize. Vlak naast hem zit de protestants-christelijke smid Stichter. De beide smeden kunnen evenwel goed met elkaar overweg en komen ook bij elkaar om hulp of advies te vragen. Soms wil een vertegenwoordiger het gesprek wel eens op het geloof brengen, maar geen van beiden gaat daar op in. Het is voor beiden een ongeschreven wet niet met elkaar over geloof te praten. Op die manier weten ze de vrede te bewaren.

Akerboom maakt naast het normale boerenwerk schaatsen, in elk geval van het ZH-Friese type. De houten worden gemaakt door de wagenmaker Vogelaar. Hij is een actieve en geziene figuur in het dorp. Zij zoon Hendrikus (Hein) Gerardus (1889-1956) heeft nog meegeholpen met het maken van schaatsen. Hij is bovendien dirigent van het plaatselijke zangkoor.

In 1938 komt Bader als knecht in de smederij. Hij neemt de zaak over als Hein Akerboom in 1956 sterft. Het bedrijf ontwikkelt zich daarna meer in de richting van kachels, haarden, fietsen en loodgieterswerk.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Zuid-Hollands-Friese schaats
Vestigingsplaats Nieuwveen
Periode 1880 - 1920

Merktekens

A. AKERBOOM

Nieuwveen

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina