Adrianus Bakker

Categorie Schaatsenmaker
Naam Bakker, Adrianus
Geboren Dubbeldam (nu: Dordrecht) / 10-9-1887
Overleden Dordrecht / 31-10-1960

Beschrijving

Adrianus Bakker is een zoon van de smid Adrianus Bakker sr. uit Dubbeldam. Adrianus jr. heeft vanaf 1920 een smederij annex electriciteitsbedrijf in Dubbeldam. Hij is achtereenvolgens directeur NV Banado, fabrikant van radioartikelen, radiotechnicus en medewerker van een vliegtuigfabriek.

Hij maakt voor de oorlog houten schaatsen, voornamelijk schoonrijschaatsen (schuitjes). Zijn broer Johannes (Jos) hielp hem bij het smeden van de ijzers. In het Adressenboek 1938 staat Bakker genoemd als schaatsenfabrikant aan de Zuidendijk 165a. Vlak na de oorlog heeft zijn knecht P. Boom nog een paar schaatsen gemaakt.

Aad Bakker is een neef van een andere Jos Bakker, die een schaatsenfabriekje (Bandor) in Dordrecht had, waar vooral metalen schaatsen zijn gemaakt.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Schoonrijschaats
Vestigingsplaats Dubbeldam (nu: Dordrecht)
Periode 1920 - 1940

Merktekens

Dubbeldam (nu: Dordrecht)

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina