Adrianus Bakker

Categorie Schaatsenmaker
Naam Bakker, Adrianus
Geboren Dubbeldam (nu: Dordrecht) / 10-9-1887
Overleden Dordrecht / 31-10-1960

Beschrijving

Adrianus Bakker is een zoon van de smid Adrianus Bakker sr. (geb.1842 en overl.1926) uit Dubbeldam. Adrianus jr. heeft vanaf 1920 een smederij annex electriciteitsbedrijf in Dubbeldam.  Hij is tussen ca.1925 en 1930  directeur van de NV Banado, fabrikant van radioartikelen en radiotechnicus en medewerker van een vliegtuigfabriek.

De firma Banado was gevestigd in de voormalige smederij van Van Hulst, Achterom 33, Dordrecht.

In de Dordrechtse Courant van 30 december 1933 wordt vermeld dat de afdeling Sportzaken wordt voortgezet door en voor rekening van de heer A. Bakker onder de naam BANADO-SPORT.

Vanaf  eind 1934 is Banado-sport, handel in sportartikelen, Bleekersdijk 17 in Dordrecht  overgedaan aan de N.V. Technische Handelsmaatschappij Banado, een sporthandel. Adrianus Bakker  heeft het bedrijf verder uitgebreid met een schaatsenfabriek. In 1935 wordt het bedrijf in Dordrecht  verplaatst van Bleekersdijk 17 naar Bagijnhof 46.

De N.V. Technische Handelsmaatschappij Banado doet in 1936 de fabricage van Schaatsen en slijpinrichting over aan de heer A. Bakker, Achterom 33. Hij zet dit bedrijf voor eigen rekening voort onder de naam “Bandor” schaatsenfabriek en slijpinrichting.

In 1937 wordt de “Bandor” schaatsenfabriek en slijpinrichting opgeheven.

In het Adressenboek 1938 van Dordrecht staat Adrianus Bakker genoemd als schaatsenfabrikant aan de Zuidendijk 165a.
Hij maakt voor de oorlog ook houten schaatsen, voornamelijk schoonrijschaatsen (schuitjes). Zijn broer Johannes (Jos) hielp hem bij het smeden van de ijzers. Vlak na de oorlog heeft zijn knecht P. Boom nog een paar schaatsen gemaakt.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001
Wiebe Blauw, 2023
Aad van den Ouweelen, 2023

Produktie

Type schaats Metalen kunstschaats, Schoonrijschaats
Vestigingsplaats Dubbeldam (nu: Dordrecht)
Periode circa 1930 - 1940

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker A.Bakker, Dordrecht

Fotogalerij

Metalen schoonrijschaats schaatsenmaker A.Bakker, Dordrecht
Metalen schoonrijschaats schaatsenmaker A.Bakker, Dordrecht
Merkteken Metalen schoonrijschaats schaatsenmaker A.Bakker, Dordrecht
Merkteken Metalen schoonrijschaats schaatsenmaker A.Bakker, Dordrecht
Foto 1930-1940 winkel BANADO Bleekersdijk 17 van A. Bakker, Dordrecht
Foto 1930-1940 winkel BANADO Bleekersdijk 17 van A. Bakker, Dordrecht Beeldbank gemeente Dordrecht

Reclames

Etiket voor schaatsen schaatsenmaker A.Bakker, Dordrecht
Etiket voor schaatsen schaatsenmaker A.Bakker, Dordrecht
Advertentie 1934 Bandor schaatsen schaatsenverkoper H. Buitendijk, Rotterdam
Advertentie Bandor schaatsen schaatsenverkoper H. Buitendijk, Rotterdam; Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard en IJselmonde d.d. 26 november 1934
Advertentie 1935 schaatsenmaker A. Bakker, Dordrecht
Advertentie 1935 schaatsenmaker A. Bakker, Dordrecht De Revue der Sporten d.d. 8 januari 1935
Advertentie 1936 schaatsenmaker A. Bakker, Dordrecht
Advertentie schaatsenmaker A. Bakker, Dordrecht De Revue der Sporten d.d. 24 februari 1936
Advertentie 1936 Bandor schaatsenfabriek schaatsenmaker A. Bakker, Dordrecht
Advertentie Bandor schaatsenfabriek schaatsenmaker A. Bakker, Dordrecht; Dordrechtsche Courant 4 februari 1936
Advertentie 1936 schaatsenmaker A. Bakker, Dordrecht
Advertentie schaatsen slijpen schaatsenmaker A. Bakker, Dordrecht; Dordrechtsche Courant 6 november 1936

Dubbeldam (nu: Dordrecht)

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina