Adrianus van Lit

Categorie Schaatsenmaker
Naam Lit, Adrianus van
Geboren Bergambacht / 15-1-1822
Overleden Bergambacht / 22-10-1889

Beschrijving

Zoon van de ijzersmid Pieter van Lit uit Bergambacht (geb. 1790), die de smederij van zijn vader overneemt en schaatsen maakt.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Bergambachter schaats
Vestigingsplaats Bergambacht
Periode 1850 - 1889

Merktekens

Bergambacht

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina