Andreas Petrus van Rossum

Categorie Schaatsenmaker
Naam Rossum, Andreas Petrus van
Geboren Dreumel / 2-10-1892
Overleden Dreumel / 16-1-1977

Beschrijving

Johannes van Rossum is een zoon van een smid in Maasbommel. Rond 1890 begint hij een boerensmederij in Dreumel. Hij maakt krulschaatsen met een brede, uitgesmede en doorgedraaide krul. De hak is kort.
Zijn zoon Andreas Petrus neemt later de smederij over. Hij maakt eerst nog krulschaatsen, later ook schoonrijschaatsen. De schoonrijschaatsen worden soms voorzien van houten, soms van metalen stapels. De houten worden gemaakt door Raaiemaker uit Heerwaarden. Er worden tot circa 1927 schaatsen gemaakt. In de dertiger jaren worden door knecht Bernard nog een aantal schaatsen met metalen stapels gemaakt.

Zie ook Johannes Antonius van Rossum - Dreumel

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats, Krulschaats, Schoonrijschaats
Vestigingsplaats Dreumel
Periode 1880 - 1927

Merktekens

VR
(?)

Dreumel

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina