Antonius Cornelis Deckers

Categorie Schaatsenmaker
Naam Deckers, Antonius Cornelis
Geboren Etten-Leur / 16-9-1884
Overleden Hoogmade / 11-12-1974

Beschrijving

Anton Deckers is een zoon van een smid uit Etten en Leur. Eerst zit hij samen met een broer in de kolenhandel. Ze venten met zakjes kolen langs de deur, want de mensen kunnen zich niet veroorloven grote hoeveelheden kolen ineens te kopen. Later gaat hij met een vriend naar Canada, waar ze in de Canadese bossen werken en ze soms tijden van de bewoonde wereld afgezonderd zijn. Deckers keert terug naar Nederland; zijn vriend blijft. In Nederland pakt hij het smidsvak op en werkt bij verschillende bazen. Hij is een man die streeft naar rechtvaardige behandeling. Als hij eens bij een smid alleen maar een kop koffie op het aambeeld krijgt gezet zonder rustpauze, slaat hij met zijn moker het kopje in gruzelementen. Hij is zelfbewust en inventief.

In maart 1916 komt hij naar Hoogmade om bij George Hillebrand in de smederij te werken. In hetzelfde jaar trouwt hij met Cornelia, een dochter van George Hillebrand en neemt hij de smederij van zijn schoonvader over. Deckers heeft tot circa 1925 schaatsen gemaakt. Het staal en ijzer wordt geweld aangekocht bij Van Vliet en De Jong uit Leiden.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Schoonrijschaats
Vestigingsplaats Hoogmade
Periode 1915 - 1925

Merktekens

Hoogmade

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina