Arie Kloot

Categorie Schaatsenmaker
Naam Kloot, Arie
Geboren Bodegraven / 12-7-1892
Overleden Gouda / 18-2-1965

Beschrijving

Zoon van de arbeider Jan Kloot (Bodegraven, 1859). Arie wordt eerst knecht bij smid Willem Bos. Van hem leert hij het maken van schaatsen. Vanaf circa 1930 wordt hij zelfstandig smid als hij het bedrijf van Zonneveld overneemt. Hij maakt in elk geval schoonrijschaatsen.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Schoonrijschaats
Vestigingsplaats Bodegraven
Periode 1931 - 1932

Merktekens

Bodegraven

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina