Arie van Karssen

Categorie Schaatsenmaker
Naam Karssen, Arie van
Geboren Hoornaar / 4-3-1886
Overleden Hoornaar / 11-11-1970

Beschrijving

De broers Arie en Dirk van Karssen hebben samen gewerkt in het timmervak. Van vader Willem is het beroep niet bekend. De broers worden in Hoornaar en omgeving Kromme Aai en Lange Aai genoemd, omdat de een lang van postuur was en de ander sterk gebogen liep.

Arie staat formeel vermeld als veldarbeider aan de Dorpsweg, terwijl Dirk wordt aangeduid als los werkman aan de Oudendijk. Zij maken ook schaatsen. Waarschijnlijk kopen ze de schenkels van een smid en maken ze zelf de stapels. Vervolgens brengen ze de schaatsen onder eigen naam op de markt.

Later betrekt een van de broers een boerderij, terwijl de ander caféhouder wordt.

 

zie ook Dirk Hendrikus van Karssen - Hoornaar

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Ameider klomp
Vestigingsplaats Hoornaar
Periode 1915 - 1925

Merktekens

Merkteken schaatsen schaatsenmaker Gebr. Van Karssen, Hoornaar

Fotogalerij

Schaatsen schaatsenmaker Gebr. Van Karssen, Hoornaar
Schaatsen schaatsenmaker Gebr. Van Karssen, Hoornaar
Merkteken schaatsen schaatsenmaker Gebr. Van Karssen, Hoornaar
Merkteken schaatsen schaatsenmaker Gebr. Van Karssen, Hoornaar

Hoornaar

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina