Auke Kamstra

Categorie Schaatsenmaker
Naam Kamstra, Auke
Geboren Wergea / 30-4-1896
Overleden Dronryp / 18-4-1947

Beschrijving

Auke Kamstra is een zoon van de schaatsenmakende timmerman Sjoerd Aukes Kamstra uit Wergea. Hij wordt timmerman. In 1921 verblijft hij in Deventer. Als zijn vader in 1929 in Wergea overlijdt, gaat hij met zijn moeder bij zijn zuster Jikke en zwager J.S. Postma in Dronrijp op de boerderij wonen. Hier maakt Auke Kamstra schaatsen. De firma K. Meinderts uit Wergea levert de schaatsijzers (in 1932: 136 paar). Zijn moeder vertrekt in 1931 naar familie in Etten-Leur. Auke blijft bij zwager Postma wonen. Hij heeft tot circa 1936 schaatsen gemaakt. Van maart 1943 tot december 1945 verblijft hij in het Theresiahuis in Franeker. In 1947 verongelukt hij onder de trein Leeuwarden-Harlingen.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Gangbare Friese modellen
Vestigingsplaats Dronryp
Periode 1930 - 1936

Merktekens

Dronryp

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina