Gangbare Friese modellen

Periode 1850 - 1960
Plaats productie In heel Nederland en in het bijzonder in Friesland
Land Nederland

Oorsprong

Het gaat hier om een beperkt aantal Friese modellen, die het meest verkocht en bereden werden. De oorsprong wordt elders afzonderlijk  beschreven. In het bijzonder worden gangbare modellen verstaan: de Friese schaats, de Friese doorloper en de Stheeman noor.

Omschrijving

 Met name Friese schaatsenmakers maakten slechts enkele gangbare Friese modellen, zoals de Friese schaats, de Friese doorloper en de Stheeman Noor. In de loop van het project moet na nader onderzoek de exacte modellen per schaatsenmaker worden aangegeven.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina