Bart Mudde

Categorie Schaatsenmaker
Naam Mudde, Bart
Geboren Lekkerkerk / 17-12-1876
Overleden Utrecht / 3-2-1960

Beschrijving

Zoon van de schipper Jan Mudde (Lekkerkerk, 1831). Mudde heeft een smederijtje onder aan de dijk in Lekkerkerk, waar hij krulschaatsen en Ouderkerker schaatsen maakt, later mogelijk ook schoonrijschaatsen. De houten worden geleverd door Cees Neven die timmerman is in het dorp.

Later worden er door Mudde en diens zoon ook schaatsen verkocht van Stinis uit Krimpen aan de Lek en van Nooitgedagt uit IJlst.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Krulschaats, Ouderkerker schaats, Schoonrijschaats
Vestigingsplaats Lekkerkerk
Periode 1900 - 1925

Merktekens

Lekkerkerk

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina