Coenraad van Cuyk

Categorie Schaatsenmaker
Naam Cuyk, Coenraad van
Geboren Haarlem / 24-3-1852
Overleden 's-Gravenhage / 9-2-1933

Beschrijving

Coenraad van Cuyk is zoon van smid Wouter van Cuyk uit Rotterdam. In 1850 verhuist de familie Van Cuyk naar Haarlem waar vader Wouter een eigen smederij begint. In 1884 zit de Firma W. van Cuyk en Zonen, mr. smeden en koffiemolenfabrikanten aan de Turfmarkt 4. Onder de zonen moeten worden verstaan Hendrik Anton (Rotterdam, 1849 - Rotterdam, 1892; smid), Cornelis Wouter (Rotterdam, 1848 - Haarlem 1873; smid) en Coenraad van Cuyk. Op 15 december 1888 adverteert de Firma W. Van Cuyk & Zoon in het Haarlems Advertentieblad met 'voorhanden eene partij eigengemaakte schaatsen, tot lage prijzen. Bestellingen op maat worden ten spoedigste uitgevoerd'. In hetzelfde jaar is vader Wouter in januari overleden. Aangenomen mag worden dat ook vader Wouter al schaatsen maakte.

Zie ook Wouter van Cuijk - Haarlem.

Bron

Wiebe Blauw, 2018
Aad van den Ouweelen, 2019

Produktie

Type schaats Noord-Hollands-Friese schaats
Vestigingsplaats Oudegracht 152 en 154
Haarlem
Periode 1880 - 1890

Merktekens

Fotogalerij

Portrettekening schaatsenmaker C. van Cuyk, Haarlem
Portrettekening schaatsenmaker C. van Cuyk, Haarlem Haarlems's dagblad d.d. 9 februari 1933 Getekend door Wladimir Bielkine
In memoriam 1933 schaatsenmaker C. van Cuyk, Haarlem
In memoriam schaatsenmaker C. van Cuyk, Haarlem Haarlems Dagblad d.d. 8 februari 1933
Interview 1931 met schaatsenmaker C. van Cuyk, Haarlem
Interview 1931 met schaatsenmaker C. van Cuyk, Haarlem Haarlems Dagblad d.d. 8 december 1931

Reclames

Advertentie 1888 schaatsenmaker C. van Cuyk, Haarlem
Advertentie schaatsenmaker C. van Cuyk, Haarlem Haarlemsch advertentieblad d.d. 8 februari 1888 overlijden oudste firmant W. van Cuyk
Advertentie 1888 schaatsenmaker C. van Cuyk, Haarlem
Advertentie schaatsenmaker C. van Cuyk, Haarlem Haarlemsch Advertentieblad d.d. 15 december 1888

Haarlem

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina