Wouter van Cuyk

Categorie Schaatsenmaker
Naam Cuyk, Wouter van
Geboren Rotterdam / 14-10-1805
Overleden Haarlem / 22-1-1888

Beschrijving

Wouter van Cuijk kwam met zijn gezin naar Haarlem uit Rotterdam, waar hij als koperslager werkte en later als smidsbaas bij de Marine.

In 1850 is hij aan de Oudegracht in Haarlem als smid begonnen door de gerenomeerde smederij over te nemen van de overleden Mr. smid Nicolaas Franciscus Kuenders. Kuenders heeft voor verschillende uitvindingen een octrooi verkregen en eervolle vermeldingen behaald op tentoonstellingen. Het gaat hier om o.a. om een koffiemolen en diverse modellen kachels. Van Cuyk is deze machines blijven maken.

In 1884 zit de Firma W. van Cuyk en Zonen, mr. smeden en koffiemolenfabrikanten, aan de Turfmarkt 4. Onder de zonen moeten worden verstaan Hendrik Anton (Rotterdam, 1849 - Rotterdam, 1892; smid), Cornelis Wouter (Rotterdam, 1848 - Haarlem 1873; smid) en Coenraad van Cuyk (Haarlem, 1852 - Den Haag, 1933). Op 15 december 1888 adverteert Coenraad van Cuyk namens de Firma W. Van Cuyk & Zoon in het Haarlems Advertentieblad met 'voorhanden eene partij eigengemaakte schaatsen, tot lage prijzen. Bestellingen op maat worden ten spoedigste uitgevoerd'. In hetzelfde jaar is vader Wouter in januari overleden. Aangenomen mag worden dat vader Wouter ook al voor 1888 schaatsen maakte.

Zie ook Coenraad van Cuijk - Haarlem

Bron

Wiebe Blauw, 2018
Aad van den Ouweelen, 2019

Produktie

Type schaats Noord-Hollands-Friese schaats
Vestigingsplaats Oudegracht 152 - 154
Haarlem
Periode circa 1850 - 1888

Merktekens

Reclames

Advertentie 1888 schaatsenmaker W. van Cuyk, Haarlem
Advertentie schaatsenmaker W. van Cuyk, Haarlem Haarlemsch advertentieblad d.d. 4 januari 1888
Advertentie 1888 schaatsenmaker C. van Cuyk, Haarlem
Advertentie schaatsenmaker C. van Cuyk, Haarlem Haarlemsch advertentieblad d.d. 8 februari 1888 overlijden oudste firmant W. van Cuyk

Haarlem

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina