Cornelis George Heij

Categorie Schaatsenmaker
Naam Heij, Cornelis George
Geboren Bennekom / 25-1-1882
Overleden Culemborg / 15-8-1949

Beschrijving

Cornelis George Heij kocht het pand  Zandstraat 23 in Culemborg in 1915. Voordien was het al 400 jaar als smederij in gebruik.In de smederij stond tot voor kort (2001) nog een oude draaibank voor wagenassen van voor 1500.
Cornelis Heij gaat eerst in de leer bij een smid in Ameide, waar hij ook het schaatsenmaken leert. Later is hij nog een poos knecht in Beusichem. Daarna vestigt hij zich als smid in de Zandstraat 23. Hij maakt in de periode 1915-1920 een twintigtal paar schaatsen van het Ameider type voor familie en kennissen.

Na Cornelis George zette zijn zoon Marius Eliza de smederij voort. En na hem diens zoon Cornelis George. Toen waren de zoons op. De smederij is dus drie generaties in bezit van de familie Heij geweest.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001
Aangepast door Frits Locher naar aanleiding van opmerkingen kleindochter mevr. Koning.

Produktie

Type schaats Ameider klomp
Vestigingsplaats Zandstraat 23
Culemborg
Periode 1915 - 1920

Merktekens

CGH

Fotogalerij

Cornelis George Heij, 56 jaar oud
Cornelis George Heij, 56 jaar oud Foto 1938 collectie mevrouw J. Koning, kleindochter C.G. Heij
Smederij C.G. Heij, Culemborg in 1928
Smederij C.G. Heij, Culemborg in 1928 Foto collectie mevrouw J. Koning, kleindochter C.G. Heij
Het pand Zandstraat 23, Culemborg in ca. 1950
Het pand Zandstraat 23, Culemborg in ca. 1950 Foto collectie mevrouw J. Koning, kleindochter C.G. Heij

Culemborg

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina