Cornelis Hoogendoorn

Categorie Schaatsenmaker
Naam Hoogendoorn, Cornelis
Geboren Lopik / 24-5-1855
Overleden Lopik / 25-7-1923

Beschrijving

Cornelis Hogendoorn vormt de derde generatie Cornelis Hoogendoorn, die een smederij heeft in Lopik aan de Graafdijk. Hij neemt vermoedelijk de smederij van zijn vader over. Eerst staat hij bekend als ijzersmid. Later noemt hij zichzelf koopman, maar dat beroep levert waarschijnlijk niet op wat hij er van verwachtte, want later is hij weer gewoon ijzersmid. Het maakt waarschijnlijk schaatsen van het type Ameider klomp. Hij is als koopman gevestigd in Lopik-dorp van 1882 tot 1905.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Ameider klomp
Vestigingsplaats Graafdijk
Lopik
Periode 1880 - 1920

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker Cornelis Hoogendoorn, Lopik

Fotogalerij

Schaatsen schaatsenmaker C.Hoogendoorn, Lopik
Schaatsen schaatsenmaker C.Hoogendoorn, Lopik
Detail schaatsen schaatsenmaker C.Hoogendoorn, Lopik
Detail schaatsen schaatsenmaker C.Hoogendoorn, Lopik
Schoonrijschaats schaatsenmaker C.Hoogendoorn, Lopik
Schoonrijschaats schaatsenmaker C.Hoogendoorn, Lopik
Merkteken schoonrijschaats schaatsenmaker C.Hoogendoorn, Lopik
Merkteken schoonrijschaats schaatsenmaker C.Hoogendoorn, Lopik

Lopik

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina