Cornelis Jacob Faber

Categorie Schaatsenmaker
Naam Faber, Cornelis Jacob
Geboren IJlst / 8-4-1830
Overleden IJlst / 28-2-1904

Beschrijving

Zoon van de smid en schaatsenmaker Jacob T. Faber uit IJlst. Hij komt in mei/juni 1856 van Nijehaske naar Leeuwarden, waar hij zich vestigt in de smederij van de weduwe Kalsbeek op het Noordvliet. Hij noemt zich ‘grof- en scheepssmid benevens schaatsenmaker’. Op 5 december 1856 adverteert hij in de Leeuwarder Courant: ‘Beste Vlietster- en IJlster Schaatsen zijn goedkoop te bekomen bij L. Hosbach, Mr. Smid op het Zuidvliet en C. Faber, Mr. Smid op het Noordvliet te Leeuwarden.’ Het verblijf van Faber in Leeuwarden is van korte duur, want in oktober 1857 verhuist hij naar
Wergea. Ongetwijfeld wijdt hij zich daar aan het maken van schaatsen, al dan niet zelfstandig.

Zie ook C.J. Faber - Wergea

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Noordvliet
Leeuwarden
Periode 1856 - 1857
Reclame Advertentie Leeuwarder Courant

Merktekens

Reclames

Advertentie 1856 schaatsenmaker C.J. Faber, Leeuwarden
Advertentie schaatsenmaker C.J. Faber, Leeuwarden Leeuwarder Courant d.d. 23 mei 1856
Advertentie 1856 schaatsenmaker C.J. Faber, Leeuwarden
Advertentie schaatsenmaker C.J. Faber, Leeuwarden Leeuwarder Courant d.d. 5 december 1856

Leeuwarden

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina