Cornelis Jacob Faber

Categorie Schaatsenmaker
Naam Faber, Cornelis Jacob
Geboren IJlst / 8-4-1830
Overleden IJlst / 28-2-1904

Beschrijving

Cornelis Faber is een zoon van de smid en schaatsenmaker J.T. Faber en is een jongere broer van schaatsenfabrikant Thomas Jacob Faber. Cornelis wordt ook smid. Via Nijehaske (1856), Leeuwarden (1856/57), Wergea (vanaf oktober 1857) en Nijland vestigt hij zich als smid aan de Galamagracht 18 in IJlst. Zijn zoon Jacob is dan zijn smidsknecht. Het bedrijf groeit snel. In het Nieuwsblad van Friesland en de Leeuwarder Courant wordt in 1889 in advertenties al gesproken van de fabriek van C.J. Faber & Zoon. In het Advertentieblad voor Gorinchem en Omgeving van 28 november 1890 adverteert C.F. Mill met schaatsen uit de fabriek van C.J. Faber. Op 30 november 1890 adverteert zadelmaker J.F.W. Silkrodt, Arkelstraat, Gorinchem, in de Nieuw Gorinchemsche Courant: ‘Echter IJlster Schaatsen uit de beroemde fabriek van G.J. Faber te IJlst, Friesland.’ In de advertentie is de C per abuis in een G. veranderd.

Na de dood van vader Cornelis in 1904 en zoon Jacob in 1903 wordt het bedrijf nog een tijdje voortgezet, want in 1906 worden de schaatsen uit de fabriek van C.J. Faber bekroond met de verguld Zilveren Medaille op de Nijverheidstentoonstelling in Leeuwarden. Wie dan de leiding van het bedrijf heeft is niet duidelijk. In deze jaren verschijnt er ook een prijscatalogus. De catalogus vermeldt een schaats met een handige sluiting voor kluunwerk.

Zie ook C.J. Faber - Leeuwarden

Zie ook zijn vader Jacob Thomas Faber - IJlst

Zie ook zijn broer Thomas Jacob Faber - IJlst

Zie ook zijn zoon Jacob Faber - IJlst.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Alle Friese modellen, Wichers-de Salisschaats
Vestigingsplaats Galamagracht
IJlst
Periode 1882 - 1910
Reclame Catalogi

Merktekens

C. FABER
Afbeelding merkteken schaatsenmaker C.J. Faber, IJlst
Afbeelding merkteken schaatsenmaker C.J. Faber, IJlst
Merkteken schaatsenmaker C.J. Faber, IJLst

Fotogalerij

Friese schaats C.J. Faber, IJlst
Friese schaats C.J. Faber, IJlst
Friese schaats schaatsenmaker C.J. Faber, IJlst
Friese schaats schaatsenmaker C.J. Faber, IJlst
Merkteken Friese schaats schaatsenmaker C.J. Faber, IJlst
Merkteken Friese schaats schaatsenmaker C.J. Faber, IJlst
Friese schaats merkteken schaatsenmaker C.J. Faber, IJlst
Friese schaats merkteken schaatsenmaker C.J. Faber, IJlst
Merkteken schaatsenmaker C.J. Faber, IJlst
Merkteken schaatsenmaker C.J. Faber, IJlst
Stamboom schaatsenmaker C.J. Faber, IJlst
Stamboom schaatsenmaker C.J. Faber, IJlst

Reclames

Kaft catalogus schaatsenmaker C.J. Faber, IJlst
Kaft catalogus schaatsenmaker C.J. Faber, IJlst
Advertentie 1866 schaatsenmaker C.J. Faber, IJlst
Advertentie schaatsenmaker C.J. Faber, IJlst Nieuws van den Dag d.d. 12 februari 1866
Advertentie 1886 schaatsenmaker C.J. Faber, IJlst
Advertentie schaatsenmaker C.J. Faber, IJlst Nieuws van den Dag, kleine courant d.d. 24 december 1886
Advertentie 1887 schaatsenmaker C.J. Faber, IJlst
Advertentie schaatsenmaker C.J. Faber, IJlst Leeuwarder courant d.d. 13 juli 1887
advertentie 1896 G.Klevering schaatsen T. en C.J.Faber Nieuwsblad van het Noorden 24 oktober 1896
advertentie G.Klevering schaatsen T. en C.J.Faber Nieuwsblad van het Noorden d.d. 24 oktober 1896
Advertentie 1903 schaatsenmaker C. Faber, IJlst
Advertentie schaatsenmaker C. Faber, IJlst Nieuwsblad van Friesland d.d. 25 december 1903
Advertentie 1906 schaatsenmaker C.J.Faber, IJlst
Advertentie schaatsenmaker C.J.Faber, IJlst Het Nieuws van de Dag d.d. 31 december 1906
Advertentie 1899 leverancier staal voor schaatsen H.Kolkert, Amsterdam
Advertentie H.Kolkert, Amsterdam; leverancier staal voor schaatsen aan schaatsenmaker C.Faber&Zn, IJlst Het Nieuws van den Dag d.d.23 december 1899

IJlst

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina