Cornelis Mols

Categorie Schaatsenmaker
Naam Mols, Cornelis
Geboren Hilversum / 1874
Overleden Bussum / 15-11-1952

Beschrijving

Cornelis Mols is een zoon van wever Johannes Josephus Mols (Tilburg, 1855 – Hilversum, 1939).

Hij is aanvankelijk smid van beroep, later vanaf 1910 ook rijwielhersteller en –handelaar aan de Kerkstraat 10. Mogelijk maakt hij zelf schaatsen in klein aantal. Ook legt hij zich tot op het slijpen van schaatsen getuige een advertentie van hem in De Gooi- en Eemlander van 8 december 1933, waarin hij zich aanbeveelt als schaatsenslijper ´speciaal ingericht voor het holslijpen van kunstschaatsen´. Hij was actief in de Bussumse Rijwieltoeristenclub, waarvan hij vaak wegkapitein was. In 1948 adverteert C. Mols, Kerkstraat 10, Bussum met de verkoop van kinderwagens, maar waarschijnlijk gaat het nu om zijn zoon Cornelis Mols, die in 1908 in Bussum is geboren.

Bron

Wiebe Blauw, 2018

Produktie

Type schaats Veiligheidsschaats
Vestigingsplaats Bussum

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker C.Mols uit Bussum

Fotogalerij

Veiligheidsschaats schaatsenmaker C.Mols, Bussum
Veiligheidsschaats schaatsenmaker C.Mols, Bussum
Merkteken veiligheidsschaats schaatsenmaker C.Mols, Bussum
Merkteken veiligheidsschaats schaatsenmaker C.Mols, Bussum

Bussum

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina