Cornelis Stam

Categorie Schaatsenmaker
Naam Stam, Cornelis
Geboren Nieuw-Lekkerland / 20-3-1867
Overleden Zaandijk / 6-8-1945

Beschrijving

Stam verblijft in 1891 in Arnhem en tussen 1893 en 1896 in Veendam. Omstreeks 1897 vestigt hij zich in Zaandijk. Na een kort verblijf in Koog aan de Zaan keert hij rond 1905 terug naar Zaandijk. Hij is daar machinefabrikant.

Vier van zijn zonen – Jan Cornelis (Veendam, 1894), Arie Teunis (Veendam, 1896), Cornelis Jan (Zaandijk, 1898) en Johan Cornelis (Zaandijk, 1907) – worden allen metaalbewerker. Stam sticht op 1 juli 1935 de NV Machinefabriek C. Stam en Zonen aan de Boschstraat 15a in Zaandijk. Zijn zonen treden op als commissaris van de NV, die begint met een bedrijfskapitaal van ƒ 25.000,-, verdeeld over 50 aandelen. De fabriek heeft het maken en onderhouden van machines als hoofddoel, maar als de jonge Cornelis zich in de oorlogsjaren als verdienstelijk schoonrijder begint te manifesteren, worden er in de fabriek ook schoonrijschaatsen gemaakt. Deze worden door Jan Pel in de juiste vorm geslepen. De schaatsen worden verkocht voor ƒ 100,- per paar. Na de dood van Stam sr. wordt het schaatsenmaken gestaakt. Zijn zonen zetten de zaak voort tot 1977. Dan komt er eerst een tectyleerbedrijf in het pand en daarna een garage en automobielbedrijf.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Schoonrijschaats
Vestigingsplaats Boschstraat
Zaandijk
Periode tot 1945

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker N.V.C.Stam&ZN, Zaandijk
Merkteken schaatsenmaker N.V.C.Stam&ZN, Zaandijk
(op metalen schoonrijschaats)

Fotogalerij

Metalen schoonrijschaats schaatsenmaker N.V.C.Stam&ZN, Zaandijk
Metalen schoonrijschaats schaatsenmaker N.V.C.Stam&ZN, Zaandijk Stempel Speciale Schoonrijschaats Hollands Glorie
Metalen schoonrijschaats schaatsenmaker N.V.C.Stam&ZN, Zaandijk
Metalen schoonrijschaats schaatsenmaker N.V.C.Stam&ZN, Zaandijk Stempel Speciale Schoonrijschaats Hollands Glorie
Metalen schoonrijschaats schaatsenmaker N.V.C.Stam&ZN, Zaandijk
Metalen schoonrijschaats schaatsenmaker N.V.C.Stam&ZN, Zaandijk Stempel Eszet Ideaal
Metalen schoonrijschaats schaatsenmaker N.V.C.Stam&ZN, Zaandijk
Metalen schoonrijschaats schaatsenmaker N.V.C.Stam&ZN, Zaandijk
Friese schaats schaatsenmaker N.V.C.Stam&ZN, Zaandijk
Friese schaats schaatsenmaker N.V.C.Stam&ZN, Zaandijk
Merkteken Eszet Friese schaats schaatsenmaker N.V.C.Stam&ZN, Zaandijk
Merkteken Eszet Friese schaats schaatsenmaker N.V.C.Stam&ZN, Zaandijk

Reclames

Advertentie schaatsenmaker N.V.C.Stam&ZN, Zaandijk
Advertentie schaatsenmaker N.V.C.Stam&ZN, Zaandijk

Zaandijk

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina