Cornelis van Kessel

Categorie Schaatsenmaker
Naam Kessel, Cornelis van
Geboren Langeraar (nu: Nieuwkoop) / 15-5-1860
Overleden 's-Gravenhage / 8-6-1945

Beschrijving

Cornelis is zoon van de tuinder Johannes Nicolaas van Kessel (Rijnsaterwoude, 1819). In mei 1877 wordt Cornelis smidsknecht in Nieuwveen. Daarna werkt hij enkele jaren in Leimuiden. In 1896 vestigt hij zich als zelfstandig smid in Bovenkerk aan de Kleine Noorddijk 34, thans onderdeel van het Amsterdamse Bos. Zijn eerste opdracht is het vervaardigen van een hekwerk om het kerkhof bij de Urbanuskerk. Van Kessel maakt in klein aantal schaatsen, eerst vermoedelijk krulschaatsen, later schoonrijschaatsen.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Krulschaats, Schoonrijschaats
Vestigingsplaats Kleine Noorddijk 34
Bovenkerk (nu: Amstelveen)
Periode 1890 - 1920

Merktekens

Bovenkerk (nu: Amstelveen)

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina