Cornelis Wilhelmus Berkvens

Categorie Schaatsenmaker
Naam Berkvens, Cornelis Wilhelmus
Geboren Wamel / 11-1-1884
Overleden Wamel / 5-1-1973

Beschrijving

Zoon van de smid Antonius Berkvens uit Wamel. Cornelis neemt het bedrijf aan de Dijk 310 in 1915 van zijn vader over. Hij maakt in de periode tussen 1925 en 1936 schoonrijschaatsen. Later zijn er, tussen 1942 en 1946, opnieuw schaatsen gemaakt. Zijn zoon Antonius Gerardus Berkvens (1916) helpt mee met de vervaardiging. Het staal wordt in het vuur op het ijzer geweld. De houten worden soms door Berkvens zelf gemaakt en soms, in een drukke periode, door timmerman/wagenmaker R. van Rossum uit Wamel. De prijs van de schaatsen bedraagt ƒ 5,- tot ƒ 6,-.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Schoonrijschaats
Vestigingsplaats Dijk 310
Wamel
Periode 1925 - 1946

Merktekens

Wamel

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina