Derk Wybren Steenhuizen

Categorie Schaatsenmaker
Naam Steenhuizen, Derk Wybren
Geboren Olalla (Verenigde Staten) / 25-12-1897
Overleden Leeuwarden / 18-5-1974

Beschrijving

Toen Steenhuizen is een zoon van een naar Amerika geëmigreerde timmerman/aannemer. Het gezin Steenhuizen komt begin 1900 terug naar Leeuwarden. Als Steenhuizen trouwt in 1922 is hij timmerman in Ferwerd. In 1923 wordt Derk  zelfstandig timmerman/aannemer in Leeuwarden en vestigt hij zich in de Paul Krugerstraat, thans Paulus Moreelsestraat 20. In de Leeuwarder Courant van 27 januari 1933 adverteert hij als volgt: ‘Nieuwe schaatsen vanaf ƒ 3,60. Fabrikaat Lantinga, Warga. Alleen bij de electrische schaatsenfabriek van D.W. Steenhuizen – Timmerman – Schaatsenmaker, Paul Krugerstraat 20 (Verlengde Schrans). Vakkundig slijpen 35 cent. Reparatie.’ Steenhuizen is autodidact. Hij heeft zichzelf het maken van schaatshouten aangeleerd. De schaatsijzers koopt hij onder anderen bij Luitzen Lantinga uit Wergea. Naast schaatsen maakt hij ook klompen en geweerkolven.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Gangbare Friese modellen
Vestigingsplaats Paul Krugerstraat (nu Paul Moreelsestraat)
Huizum (nu: Leeuwarden)
Periode 1930 - 1945

Merktekens

Reclames

Advertentie 1925 schaatsenmaker D.W. Steenhuizen, Huizum
Advertentie schaatsenmaker D.W. Steenhuizen, Huizum Leeuwarder Nieuwsblad d.d. 16 december 1925
Advertentie 1933 schaatsenmaker D.W. Steenhuizen, Huizum
Advertentie schaatsenmaker D.W. Steenhuizen, Huizum Leeuwarder Nieuwsblad, 27 januari 1933

Huizum (nu: Leeuwarden)

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina